Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma vwo, havo of mbo (niveau 2 of hoger). Soms kan uw kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Uw kind hoeft dan niet naar school.

Vrijstelling

Uw kind hoeft niet naar school als het is vrijgesteld van de leerplicht. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk:

  • Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar.
  • Vrijstelling van inschrijving op een school.
  • Vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Bestanden

Verklaring_lichamelijke_o
f_psychische_gesteldheid
PDF, 57,1 kB
Aanvraagformulier_vrijste
lling_inschrijvingsplicht
PDF, 320,7 kB
Vergelijk hulpaanbod