Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een passende onderwijs plek

Speciaal onderwijs

Onderwijs voor kinderen die begeleiding, zorg en aandacht nodig hebben die een gewone school niet kan bieden.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Logopedie en dyslexie

Informatie over dyslexie en het werk van een logopedist, vergoeding en verwijzing.

Leerplicht

Het doel van de Leerplichtwet is dat kinderen, allen binnen hun eigen mogelijkheden, het onderwijsproces goed doorlopen en dit afsluiten met een startkwalificatie.

Vrijstelling leerplicht

Uw kind hoeft niet naar school als het is vrijgesteld van de leerplicht. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk.

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC)

Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Zij hebben vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Schoolverlof in de gemeente Dalfsen

Kinderen mogen niet zomaar buiten de vakanties om op vakantie. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. Er zijn echter een paar uitzonderingen.

Vergelijk hulpaanbod