Kinderen en jongeren de beste kansen bieden

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontplooien en te gebruiken.

Een goede opleiding is ook van belang voor later. Het biedt kansen op de arbeidsmarkt en op meedoen in de maatschappij. Om deze kansen te beschermen is het recht op onderwijs verankerd in de Leerplichtwet. Het doel van de Leerplichtwet is dat kinderen, allen binnen hun eigen mogelijkheden, het onderwijsproces goed doorlopen en dit afsluiten met een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo 2-niveau.

De gemeente ziet erop toe dat alle kinderen ook echt aan het onderwijs deelnemen. Deze taak wordt uitgevoerd door de leerplichtconsulent. Signaleren, zorg en helder handhaven staan hierbij centraal. Het grootste deel van de tijd zijn leerplichtconsulenten actief bezig een oplossing te vinden voor problemen die de schoolloopbaan van een jongere belemmeren of in gevaar brengen. Zij werkt daarbij nauw samen met partners op het terrein van participatie, jongerenwerk, onderwijs en jeugdhulpverlening.

Wilt u advies of heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Neemt dan contact op met één van de leerplichtconsulenten via telefoonnummer 0529 488 329 of stuur een mail naar leerplicht@dalfsen.nl. Meer informatie over leerplicht, de aanpak van voortijdig schoolverlaten en de samenwerking op deze terreinen staat op https://vsvijsselvecht.nl/.

Beleidsplan aanpak voortijdig schoolverlaten

In 2017 is het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) (PDF, 1,11 MB) voor de RMC regio IJssel-Vecht opgesteld. In dit beleidsplan zijn speerpunten opgenomen die bijdragen aan het voorkomen van voortijdig schooluitval waarbij we werken aan een krachtige doorgaande leerlijn.

Vergelijk hulpaanbod