Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC)

Startkwalificatie

Het behalen van een startkwalificatie speelt een belangrijke rol bij de toekomstperspectieven van een jongere. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal HAVO-, VWO- of mbo 2-niveau. Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, ook wel voortijdig schoolverlaters genoemd, hebben vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben vaker flexibele contracten en zijn vaker werkloos dan jongeren met een startkwalificatie.

Voorkomen voortijdig schoolverlaten

Een startkwalificatie biedt kansen op de arbeidsmarkt. Denk aan duurzaam en aantrekkelijk werk. Onder de noemer RMC zet de gemeente Dalfsen samen met haar regiogemeenten, het onderwijs en samenwerkingspartners stevig in op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en daarmee het vergroten van een kansrijke uitgangspositie voor jongeren.

RMC

Het RMC is een instantie die probeert om jongeren een goede start te bieden op de arbeidsmarkt. Dit geldt voornamelijk voor jongeren die niet meer leerplichtig zijn en niet ouder zijn dan 23 jaar. Kijk voor meer informatie over het RMC en de aanpak van voortijdig schoolverlaten op www.vsvijsselvecht.nl.

Vergelijk hulpaanbod