Mensen met een uitkering van de gemeente die veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van de gemeente. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Wat kunt u van de gemeente verwachten?

Hoe de hulp van de gemeente eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn.

Wanneer u een uitkering heeft op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering), maakt u met uw consulent of loopbaanbegeleider een plan van aanpak hoe uw uw kansen op betaald werk kunt vergroten.

Heeft u geen uitkering van de gemeente, maar wilt u wel hulp bij het vinden van een baan, neem dan contact op met de gemeente. De loopbaanbegeleider kijkt dan samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Jonger dan 27?

Bent u jonger dan 27 jaar en is er na een zoekperiode niet meteen werk voor u? Dan maakt u samen met de consulent een plan van aanpak waarin staat hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten.

Doel

Samen met de consulent of loopbaanbegeleider maakt u een plan van aanpak. Het doel daarbij is: betaald werk. Lukt dit (nog) niet, dan wordt besproken wat wel haalbaar is en hoe dit bereikt wordt.

Regels

Wanneer u een uitkering van de gemeente heeft bent u verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Hulpaanbod

Re-integratie- en loopbaanbegeleiding

Arbeidsreintegratie

We beginnen met een startperiode van een maand, daarna hebben we...

Cursussen re-integratie in tuinbouw

Werktraning in de groensector, evetueel bij goed functioneren een...