Onafhankelijke cliëntondersteuning biedt u informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn. Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen. U kunt ondersteuning vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn.

De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en/of het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt. Onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE IJsseloevers is gratis voor inwoners uit de gemeente Dalfsen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen

Wilt u gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dan kunt u contact opnemen met MEE IJsseloevers.

Recht op onafhankelijke ondersteuning bij zorg en hulp

Een cliënt is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis onafankelijke cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente zorgt ervoor dat deze cliëntondersteuning beschikbaar is: het is een algemene voorziening.

Hulp en advies

De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties.

De onafhankelijke cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De onafhankelijke cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten;
  • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Onafhankelijk

Een cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Dus los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.

Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van Samen doen in Dalfsen. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij zorgaanvraag

De gemeente zorgt ervoor dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is voor iedereen die zorg of hulp wil aanvragen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

Ook bij een aanvraag die u niet bij de gemeente doet, maar bij een andere instantie, kunt u dus onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen. De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het gesprek.

Hulpaanbod

Cliëntondersteuning

Nazorg

Cliënten die in de opvang hebben gezeten, kunnen gebruik...

MEE IJsseloevers Contract met de gemeente

Onafhankelijke cliëntondersteuning

MEE werkt vanuit een integrale aanpak die verder kijkt dan...

Organisaties

Cliëntondersteuning

Focus- Jeugd & Gezin

 0522-47 49 14 focus-jeugdengezin.nlJan Mankeshof 1077944GTMeppel

Thuis in Clientondersteuning

 085-30 32 985 thuisinclientondersteuning.nl

Vergelijk hulpaanbod