De financiële situatie van mensen die langdurig een minimum inkomen hebben, kan onder druk komen te staan. Zeker als na verloop van tijd de mogelijkheid om het inkomen te verhogen steeds kleiner wordt. Wij verwachten dat u met deze toeslag in staat bent om duurzame gebruiksgoederen te vervangen. Duurzame gebruiksgoederen zijn bijvoorbeeld de wasmachine, koelkast, fiets of de reparatie ervan.

U moet aantonen dat u, voor zover het binnen uw mogelijkheden ligt, er alles aan doet om werk te vinden. Voor echtparen/economische eenheid geldt dit voor beiden.

Voor wie is de toeslag bedoeld?

Voor personen van 21 jaar en ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd die langdurig een minimum inkomen en weinig vermogen hebben.

Voorwaarden

U kunt de inkomenstoeslag aanvragen als u alle voorwaarden voldoet:

  • U moet minimaal 2 jaar een inkomen hebben dat gemiddeld niet hoger is dan 110% van uw bijstandsnorm; (PDF, 288,4 kB)
  • Het vermogen mag in die 2 jaar niet hoger zijn dan het vrije vermogen dat in de Participatiewet wordt genoemd;
  • U ontving de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag, studiefinanciering op grond van de WTOS of WSF 2000, of individuele studietoeslag;
  • U bent geen student;

Hoe vraagt u de toeslag aan?

Als u deze toeslag wilt aanvragen, moet u het aanvraagformulier (PDF, 220,1 kB) uitprinten, invullen en inleveren bij de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning.

Indien u het document niet kunt printen kan de gemeente Dalfsen u het aanvraagformulier per post toesturen of kunt u het afhalen in het gemeentehuis of bij de servicepunten.

Zorg bij verzending dat u alle gevraagde gegevens meestuurt. Zoals kopieën van uw identiteitsbewijs (voor gehuwden van beiden) en van bankafschriften om uw inkomen en vermogen vast te kunnen stellen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Wat is de hoogte van de toeslag?

  • Alleenstaande: € 414,00.
  • Alleenstaande ouder: € 532,00.
  • Echtpaar / economische eenheid: € 591,00.
Vergelijk hulpaanbod