Hulp bij het Huishouden via de gemeente

Informatie over verschillende vormen van hulp bij het huishouden via de gemeente.

Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden

Wanneer komt u in aanmerking voor de algemene voorziening hulp bij het huishouden?

Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden

Voor inwoners die hulp nodig hebben bij de organisatie van het huishouden of voor wie de algemene voorziening niet of onvoldoende toereikend is, is er de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden.

Hulp bij het huishouden vanuit de Wlz

Mensen die thuis wonen met Wlz-zorg, kunnen hulp krijgen bij het schoonmaken van de woning.

Vergelijk hulpaanbod