Inwoners uit de gemeente Dalfsen die zelf -of met behulp van hun netwerk- niet in staat zijn om hun huis schoon te houden, kunnen onder bepaalde voorwaarden Hulp bij het Huishouden vergoed krijgen via de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Dalfsen doet hierbij een nadrukkelijk verzoek om alleen een beroep te doen op de gemeente wanneer u niet in staat bent om de huishoudelijke hulp zelf te betalen. De gemeente Dalfsen kent voor de Hulp bij het Huishouden twee verschillende ondersteuningsvormen:

Bij beide voorzieningen Hulp bij het Huishouden wordt gekeken naar het resultaat (een schoon en leefbaar huis) en wordt niet meer in uren gedacht.

Wat is een schoon en leefbaar huis?

Alleen gangbare ruimtes worden schoongemaakt. Hieronder wordt verstaan het schoonmaken van toilet, woon- en gebruikte slaapkamer/keuken/badkamer en toegangsruimten, zo nodig ook wassen en strijken.

U overlegt met de zorgaanbieder hoe u, eventueel met behulp van uw omgeving, een schoon en leefbaar huis kunt houden.

Eigen bijdrage Hulp bij het Huishouden

Voor de Hulp bij het Huishouden vanuit de gemeente betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Dit geldt zowel voor de algemene voorziening als de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden.

Meer in onderwerp:

Vergelijk hulpaanbod