Inwoners uit de gemeente Dalfsen die zelf niet in staat zijn om hun huis schoon te houden, kunnen een beroep doen op de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Dalfsen kent voor de Hulp bij het Huishouden twee verschillende ondersteuningsvormen:

Bij beide voorzieningen Hulp bij het Huishouden wordt gekeken naar het resultaat (een schoon en leefbaar huis) en wordt niet meer in uren gedacht. U overlegt met de zorgaanbieder hoe u, eventueel met behulp van uw omgeving, een schoon en leefbaar huis kunt houden.

 

Eigen bijdrage Hulp bij het Huishouden

Voor de Hulp bij het Huishouden vanuit de gemeente betaalt u een eigen bijdrage. Vanaf 2019 betaalt u voor de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden een eigen bijdrage Wmo van maximaal €17,50 per 4 weken, ongeacht uw inkomen en/of vermogen. Dit tarief wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Algemene voorzieningen vallen in 2019 nog niet onder het abonnementstarief. De gemeente mag zelf bepalen wat de hoogte van de eigen bijdrage voor een algemene voorziening voor inwoners is. De gemeente Dalfsen heeft de eigen bijdrage voor de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden in 2019 vastgesteld op €66,00 per 4 weken.