Menu

Hulp bij het huishouden via de gemeente

Inwoners uit de gemeente Dalfsen die zelf niet in staat zijn om hun huis schoon te houden, kunnen een beroep doen op de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Dalfsen kent voor de Hulp bij het Huishouden twee verschillende ondersteuningsvormen:

Bij beide voorzieningen Hulp bij het Huishouden wordt gekeken naar het resultaat (een schoon en leefbaar huis) en wordt niet meer in uren gedacht. U overlegt met de zorgaanbieder hoe u, eventueel met behulp van uw omgeving, een schoon en leefbaar huis kunt houden.

Eigen bijdrage Hulp bij het Huishouden

Voor de Hulp bij het Huishouden vanuit de gemeente betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Dit geldt zowel voor de algemene voorziening als de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden.

Vergelijk hulpaanbod