Meedenken vanuit de samenleving

De gemeente Dalfsen voert sinds 1 januari 2015 nieuwe taken uit op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Het is belangrijk dat vanuit de samenleving meegedacht wordt over het beleid. Eén van de manieren waarop dit kan is door gebruik te maken van de Participatieraad.

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Dalfsen en richt zich op de thema’s jeugd, participatie en Wmo.

Sterke verbinding met inwoners

De Participatieraad wil een sterke verbinding met de inwoners uit Dalfsen tot stand brengen om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen.

Openbare vergaderingen

De Participatieraad vergadert maandelijks met uitzondering van de maand juli. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op verschillende locaties in de gemeente Dalfsen.

Meer informatie

Meer informatie over de participatieraad staat op www.participatieraaddalfsen.nl. Vragen kunt u mailen naar info@participatieraaddalfsen.nl.