Menu

Signaleringskaart

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden soms over het hoofd gezien. Daarom is er signalenkaart ontwikkeld voor professionals die in aanraking komen met kinderen en gezinnen. Deze bevatten signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling, zowel bij slachtoffers als plegers. Zie https://signalenkaart.nl/ voor een overzicht van signalen en risicofactoren ingedeel naar leeftijd en specifieke problematiek.

U kunt deze signalenkaart ook gebruiken om met de meldcode te werken.

Vergelijk hulpaanbod