Bestaande initiatieven

Hieronder een overzicht van de huidige initiatieven die de basis van het akkoord ‘Een Kerngezond Dalfsen’ vormen.

1. Van bewegen... tot fruit op school

Ouderen, mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt, bijstandsmoeders en statushouders komen met elkaar zowel letterlijk als figuurlijk in beweging. Gezamenlijk gaan ze voor de kinderen op basisscholen in de kern Dalfsen fruit bereiden (via EU-schoolfruit), zodat de jeugd een gezond fruithapje hebben. Voor en na het bereiden van het fruit, vindt er een gezamenlijke beweegactiviteit plaats.

Initiatiefnemer:

 • Stichting Joris Bezorgt

2. Bewegen op zondag

Minder actieve volwassenen die relatief weinig in de natuur komen, gaan onder begeleiding van vrijwilligers op zondag wandelen in de natuur rondom de kern Dalfsen. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken.

Initiatiefnemer:

 • Vrijwilligerspunt Dalfsen

3. Aanbod sociale beweegactiviteiten

Om eenzaamheid onder ouderen te verminderen, worden in de kern Dalfsen ouderen in contact gebracht met jongeren. Na een gezamenlijke lunch gaan ze met elkaar deelnemen aan een uurtje sport & spel.

Initiatiefnemer

 • Saam Welzijn

4. Bekendheid aanbod vergroten

Het sport- en beweegaanbod wordt gebundeld en geïntegreerd binnen bestaande lokale platformen. Het gaat hier niet alleen om informatie en aanbod van sport- en beweegaanbieders, maar ook de speelplekken worden in beeld gebracht.

Initiatiefnemer:

 • ASC Gym & Dance

5. Brede motorische ontwikkeling

Binnen sportverenigingen en scholen wordt gefocust op een brede motorische ontwikkeling, diverse initiatieven worden hiervoor ontwikkeld. Zo wordt voor de motorische ontwikkeling van de jongste jeugd (< 6 jaar), in de kern Nieuwleusen het Nijntje Beweegdiploma aangeboden. Het aanbod wordt aangeboden bij de lokale gymvereniging en/of op de basisscholen. Daarnaast wordt het ASM-model ingezet binnen sportverenigingen.

Initiatiefnemer:

 • Gymnastiekvereniging Nieuwleusen

6. Seizoens kick-off

Aan het begin van het sportseizoen 2021 wordt in diverse kernen een seizoens kick-off georganiseerd in samenwerking met alle sport en beweegaanbieders. Elke kern geeft zijn eigen invulling aan deze kick-off, bijv. door het organiseren van toernooien of ‘open dag’ bij de diverse aanbieders, met als doel inwoners kennis te laten maken met het aanbod en hen in beweging te brengen.

Initiatiefnemers:

 • kern Dalfsen: Trefkoele+
 • kern Nieuwleusen: Kulturhus de Spil
 • kern Lemelerveld: Tennisvereniging Lemelerveld
 • kern Oudleusen: Ontmoetingscentrum de Wiekelaar
 • kern Hoonhorst: Stichting de Potstal

7. Verbindende sportactiviteiten

Diverse sportverenigingen in de kern Dalfsen bieden, buiten hun eigen verenigingsaanbod om, sportactiviteiten aan voor zowel leden als niet-leden. De activiteiten zijn divers qua aanbod en voor verschillende doelgroepen.

Initiatiefnemer:

 • FC Dalfsen

8. Vitale sportverenigingen

Om in de gemeente Dalfsen te blijven beschikken over vitale aanbieders, worden er in overleg met de diverse aanbieders thema-avonden georganiseerd voor vrijwilligers & kader. Ook worden er trainingen voor kader aangeboden.

Initiatiefnemer:

 • FC Dalfsen
Vergelijk hulpaanbod