Lokaal akkoord: kerngezond Dalfsen

Kerngezond Dalfsen is een lokaal akkoord over gezondheid en sport.

Indienen nieuw initiatief

Goede ideeën, passend bij het lokaal akkoord ‘Een Kerngezond Dalfsen”, kunnen vóór 1 april 2021 ingediend worden.

Bestaande initiatieven

Een overzicht van de huidige initiatieven die de basis van het akkoord ‘Een Kerngezond Dalfsen’ vormen.

Contactgegevens initiatiefnemers Kerngezond Dalfsen

Een overzicht van de verschillende initiatiefnemers van Kerngezond Dalfsen, en hun contactgegevens.

Over het lokaal akkoord 'Een Kerngezond Dalfsen'

Met het lokale akkoord 'Een Kerngezond Dalfsen' dragen we bij aan een toekomst waarin iedere inwoner in de gemeente Dalfsen de mogelijkheid heeft een gezonde leefstijl na te streven.

Adviseur lokale sport

Naast financiële rijksmiddelen is, via de adviseur lokale sport, voor sportverenigingen aanvullende ondersteuning mogelijk.

Vergelijk hulpaanbod