Menu

Wonen en opvang

Beschermd wonen

Beschermend wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen.

Begeleid wonen

Wonen met ondersteuning van een begeleider. De begeleider helpt u om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.

Kortdurend verblijf

Logeeradres vinden en logeeropvang regelen. Bij logeeropvang logeert iemand die hulp of zorg nodig heeft korte tijd in een instelling, zodat het...

Crisisopvang

Zit u in een crisissituatie, heeft u snel hulp en onderdak nodig voor uzelf of voor een kind? Neem contact op met de crisisdienst.

Daklozenopvang

In de dagopvang kunt u terecht voor een kop koffie, een praatje en praktische hulp. Onderdak vindt u in de nachtopvang, 24-uursopvang of crisisopvang.