Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor sommige soorten vrijwilligerswerk heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod