Contractering Wmo Begeleiding (per 31-12-2018)

laatste update: 21-12-2018

In 2018 is de gemeente Dalfsen een inkoopprocedure gestart met als doel om kwalitatief goede aanbieders van Wmo-begeleiding te contracteren.

De gemeente Dalfsen hanteert voor het afsluiten van overeenkomsten voor Wmo begeleiding de Open House procedure. Dat wil zeggen dat ze open staat voor nieuwe aanbieders. Daarbij wil ze gelijktijdig waken voor veel administratieve druk en de mogelijkheid creëren voor gedegen kwaliteitstoetsing. De gemeente Dalfsen hanteert daarom twee toetredingsrondes per jaar. Zorgaanbieders kunnen gedurende het hele jaar een inschrijving doen, maar de inschrijvingen worden op 2 momenten per jaar beoordeeld.

Eerste toetredingsronde

De eerste toetredingsronde liep van vrijdag 29 juni 2018 tot en met 1 november 2018. De gemeente heeft de ontvangen inschrijvingen getoetst op het voldoen aan de in het inkoopdocument beschreven eisen en voorwaarden.

De gemeente heeft in deze ronde 58 aanbieders gecontracteerd; een overzicht kunt u hier (PDF, 215,3 kB) vinden.

Tweede toetredingsronde

Na de eerste toetredingsronde volgt een tweede toetredingsronde. Aanbieders kunnen via Negometrix een inschrijving doen vanaf 2 november 2018 tot en met 30 juni 2019.

Vanaf 1 juli 2019 worden de inschrijvingen beoordeeld. Het streven is om de raamovereenkomst en te tekenen rond 1 augustus 2019.

Inkoopdocument en raamovereenkomst

In het inkoopdocument (PDF, 217,6 kB) staat de nieuwe manier van werken uitgebreid beschreven.

Ter informatie vindt u hier vast de raamovereenkomst. (PDF, 328,8 kB) Ondertekening verloopt via Negometrix. Bij de raamovereenkomst horen de volgende bijlagen:

Aan de rechterkant van deze pagina zijn de verslagen en toelichtingen op de totstandkoming van het nieuwe model in te zien.

Procedure verloopt via Negometrix

Het contracteringsproces verloopt geheel via Negometrix. Alle communicatie gedurende het contracteringsproces en ook het indienen van de inschrijvingen verloopt via dit digitale platform. U kunt Negometrix vinden via: www.Negometrix.com. Hier kunt u zich als aanbieder kosteloos registeren en inloggen.

Voor vragen over het gebruik van Negometrix kunt u terecht bij de Negometrix Servicedesk:

Telefoon : 085 20 84 666

E-mail : servicedesk@negometrix.com

Ter ondersteuning van het eerste gebruik van Negometrix, kunt u gebruik maken van de handleiding (PDF, 947,6 kB). Mocht u nog meer vragen hebben of ergens over twijfelen, raadpleeg vooral de deskundige helpdesk. Zij helpen u graag verder.

 

Bestanden

Verslag 1e werkgroep
inkoop Wmo Dalfsen 190218

PDF, 153.61Kb

Download
Verslag 2e Werkgroep
Inkoop Wmo Dalfsen 120318

PDF, 352.53Kb

Download
Verslag 3e werkgroep
Inkoop Wmo Dalfsen
26-03-2018

PDF, 204.11Kb

Download
Verslag werkgroep ZRM
20042018

PDF, 182.97Kb

Download
Toelichting
totstandkoming
tariferingsmodel
Begeleiding, incl.
tarieven

PDF, 326.30Kb

Download
rekenmodel uurtarieven en
dagdelen

PDF, 172.75Kb

Download
Kostprijsmodel tarieven
Wmo-begeleiding

PDF, 262.28Kb

Download