Sociaal contracteren

Sociaal contracteren

Contractering Wmo Begeleiding (per 31-12-2018)

laatste update: 19-09-2018

In de afgelopen maanden heeft de gemeente Dalfsen een inkoopprocedure doorlopen met als doel om kwalitatief goede aanbieders van Wmo-begeleiding te contracteren. De overeenkomst die de gemeente met deze aanbieders wil afsluiten start op 31 december 2018.

Op 31 augustus 2018 heeft de gemeente 50 inschrijvingen ontvangen, die vervolgens zijn getoetst op het voldoen aan de in het inkoopdocument beschreven eisen en voorwaarden. Op woensdag 19 september 2018 heeft de gemeente 38 aanbieders kunnen meedelen dat zij voldoen aan deze eisen en voorwaarden. De gemeente is voornemens in oktober overeenkomsten met deze aanbieders te ondertekenen. De 38 aanbieders die per oktober worden toegelaten kunt u hier (PDF, 108,7 kB) vinden.

Volgende momenten van toetreding

De gemeente Dalfsen heeft gekozen voor een openhousemodel. Dit houdt in dat tijdens de contractperiode toetreding door nieuwe aanbieders op meerdere momenten per jaar mogelijk is. Om praktische redenen zijn er twee momenten vastgesteld voor toetreding: op 1 juli en op 1 december. Hierbij is van belang dat de gemeente aanvullende momenten van toetreding kan organiseren indien de gemeente dat noodzakelijk acht.

Toetreding per 12 november 2018.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen die uiterlijk 31 augustus 2018 zijn ingediend, is gebleken dat het merendeel van de inschrijvingen die uiteindelijk zijn afgewezen, niet voldeden aan de procedurele eisen (onjuist ingevulde, onvolledig ingevulde of geheel ontbrekende bewijsstukken).

Hoewel de eisen die de gemeente stelt gebruikelijk en gangbaar zijn, acht de gemeente het onwenselijk dat de procedurele eisen voor een aanzienlijk aantal aanbieders de drempel vormt voor toetreding tot de overeenkomst, in plaats van eisen die betrekking hebben op de continuïteit en kwaliteit van begeleiding. Met name ook voor inwoners uit Dalfsen die reeds begeleiding ontvangen, is dit geen wenselijke situatie.

In lijn met de procedure zoals beschreven in het inkoopdocument waarin de tussentijdse toetreding van aanbieders een kernelement vormt en waarin de gemeente de ruimte heeft om aanvullende momenten van toetreding vast te stellen, organiseert de gemeente daarom voor de ingang van de overeenkomst een aanvullend moment voor toetreding. Tot uiterlijk 1 november 2018 om 12:00 uur kunnen geïnteresseerde aanbieders via Negometrix een inschrijving indienen. Alle voor deze deadline ingediende inschrijvingen worden in de periode daarna beoordeeld. Het communiceren van het resultaat van de beoordeling staat gepland op 12 november 2018.

Inkoopdocument en raamovereenkomst

In het inkoopdocument (PDF, 217,6 kB) staat de nieuwe manier van werken uitgebreid beschreven.

Ter informatie vindt u hier vast de raamovereenkomst (PDF, 307,9 kB). Ondertekening verloopt via Negometrix. Bij de raamovereenkomst horen de volgende bijlagen:

Aan de rechterkant van deze pagina zijn de verslagen en toelichtingen op de totstandkoming van het nieuwe model in te zien.

Procedure verloopt via Negometrix

Het contracteringsproces verloopt geheel via Negometrix. Alle communicatie gedurende het contracteringsproces en ook het indienen van de inschrijvingen verloopt via dit digitale platform. U kunt Negometrix vinden via: www.Negometrix.com. Hier kunt u zich als aanbieder kosteloos registeren en inloggen.

Voor vragen over het gebruik van Negometrix kunt u terecht bij de Negometrix Servicedesk:

Telefoon : 085 20 84 666

E-mail : servicedesk@negometrix.com

Ter ondersteuning van het eerste gebruik van Negometrix, kunt u gebruik maken van de handleiding (PDF, 947,6 kB). Mocht u nog meer vragen hebben of ergens over twijfelen, raadpleeg vooral de deskundige helpdesk. Zij helpen u graag verder.