Contractering Wmo Begeleiding (per 31-12-2018)

laatste update: 21-12-2018

In 2018 is de gemeente Dalfsen een inkoopprocedure gestart met als doel om kwalitatief goede aanbieders van Wmo-begeleiding te contracteren.

De gemeente Dalfsen hanteert voor het afsluiten van overeenkomsten voor Wmo begeleiding de Open House procedure. Dat wil zeggen dat ze open staat voor nieuwe aanbieders. Daarbij wil ze gelijktijdig waken voor veel administratieve druk en de mogelijkheid creëren voor gedegen kwaliteitstoetsing. De gemeente Dalfsen hanteert daarom twee toetredingsrondes per jaar. Zorgaanbieders kunnen gedurende het hele jaar een inschrijving doen, maar de inschrijvingen worden op 2 momenten per jaar beoordeeld.

Eerste toetredingsronde

De eerste toetredingsronde liep van vrijdag 29 juni 2018 tot en met 1 november 2018. De gemeente heeft de ontvangen inschrijvingen getoetst op het voldoen aan de in het inkoopdocument beschreven eisen en voorwaarden.

De gemeente heeft in deze ronde 58 aanbieders gecontracteerd; een overzicht kunt u hier (PDF, 215,3 kB) vinden.

Tweede toetredingsronde

Na de eerste toetredingsronde volgt een tweede toetredingsronde. Aanbieders kunnen via Negometrix een inschrijving doen vanaf 2 november 2018 tot en met 30 juni 2019.

Vanaf 1 juli 2019 worden de inschrijvingen beoordeeld. Het streven is om de raamovereenkomst en te tekenen rond 1 augustus 2019.

Inkoopdocument en raamovereenkomst

In het inkoopdocument (PDF, 217,6 kB) staat de nieuwe manier van werken uitgebreid beschreven. Een indicatie wordt gesteld an de hand van de complexiteit, intensiteit en duur van de ondersteuning. (PDF, 138,1 kB)

Ter informatie vindt u hier vast de raamovereenkomst. (PDF, 328,8 kB) Ondertekening verloopt via Negometrix. Bij de raamovereenkomst horen de volgende bijlagen:

Onderaan deze pagina zijn de verslagen en toelichtingen op de totstandkoming van het nieuwe model in te zien.

Procedure verloopt via Negometrix

Het contracteringsproces verloopt geheel via Negometrix. Alle communicatie gedurende het contracteringsproces en ook het indienen van de inschrijvingen verloopt via dit digitale platform. U kunt Negometrix vinden via: www.Negometrix.com. Hier kunt u zich als aanbieder kosteloos registeren en inloggen.

Voor vragen over het gebruik van Negometrix kunt u terecht bij de Negometrix Servicedesk:

Telefoon : 085 20 84 666

E-mail : servicedesk@negometrix.com

Ter ondersteuning van het eerste gebruik van Negometrix, kunt u gebruik maken van de handleiding (PDF, 947,6 kB). Mocht u nog meer vragen hebben of ergens over twijfelen, raadpleeg vooral de deskundige helpdesk. Zij helpen u graag verder.

 

Bestanden

Verslag 1e werkgroep
inkoop Wmo Dalfsen 190218
PDF, 153,6 kB
Verslag 2e Werkgroep
Inkoop Wmo Dalfsen 120318
PDF, 352,5 kB
Verslag 3e werkgroep
Inkoop Wmo Dalfsen
26-03-2018
PDF, 204,1 kB
Verslag werkgroep ZRM
20042018
PDF, 183,0 kB
Toelichting
totstandkoming
tariferingsmodel
Begeleiding, incl.
tarieven
PDF, 326,3 kB
rekenmodel uurtarieven en
dagdelen
PDF, 172,8 kB
Kostprijsmodel tarieven
Wmo-begeleiding
PDF, 262,3 kB