Als u niet goed kunt lopen, is het fijn als u dicht bij huis kunt parkeren. Of op een handige plek bij uw werk of bij de supermarkt. Daarom zijn er speciale parkeerplekken voor gehandicapten. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u daar parkeren.

Gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn drie soorten (Europese) gehandicaptenparkeerkaarten:

 • De bestuurderskaart
 • De passagierskaart
 • Een instellingskaart

Bestuurderskaart

U komt in aanmerking voor een bestuurderskaart als:

 • u zelf een auto of brommobiel bestuurt;
 • u een aantoonbare aandoening hebt van tenminste zes maanden;
 • u hierdoor niet verder kunt lopen dan 100 meter, ook niet met behulp van een loophulpmiddel.

De kaart is niet kentekengebonden; u kunt de kaart in elke auto gebruiken. De kaart is persoonsgebonden.

Passagierskaart

U komt in aanmerking voor een passagierskaart als:

 • u zelf geen auto rijdt, maar passagier bent;
 • u een aantoonbare aandoening hebt van tenminste zes maanden;
 • u hierdoor niet verder kunt lopen dan 100 meter ook niet met behulp van een loophulpmiddel;
 • u continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder;
 • u niet zelfstandig kunt wachten op onbekend terrein totdat de bestuurder de auto heeft geparkeerd en/of
 • u permanent rolstoelgebonden bent.

De kaart is persoonsgebonden.

Een combinatie van beide, een zogenaamde GPK-B+P, is mogelijk.

U moet aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen. Ook kinderen kunnen een passagierskaart krijgen. Dan gelden dezelfde voorwaarden.

Instellingskaart

Er kan ook een Gehandicaptenparkeerkaart verstrekt worden voor het (collectief) vervoer van mensen met een beperking die verblijven in een zorginstelling.

Voor een instellingskaart gelden de volgende voorwaarden:

 • het moet gaan om een instelling als bedoeld in artikel 5 Wet toelating zorginstellingen oftewel een Wlz-instelling;
 • het personeel van de instelling moet belast zijn met het vervoer van bewoners die voldoen aan de wettelijke voor het indienen van de aanvraag;
 • de aanvraag voor een instellingenkaart moet worden ingediend door het bestuur van de Wlz-instelling.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u bij de gemeente aanvragen door middel van het invullen en inleveren van een invulformulier. In het gemeentehuis en bij de servicepunten in Lemelerveld en in Nieuwleusen liggen aanvraagformulier (PDF, 320,6 kB)en voor u klaar. Ook kunt u het aanvraagformulier downloaden, uitprinten, invullen en inleveren. Bij het inleveren van het aanvraagformulier moeten 2 pasfoto’s en een kopie van het rijbewijs (bij een GPK-B) bijgesloten worden. Direct bij het inleveren van het aanvraagformulier moet u de kosten betalen.

Medisch advies

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Een consulent beoordeelt of u opgeroepen wordt voor het spreekuur van de (onafhankelijke) arts. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen.
Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken.
Het doel van de medische keuring is het vaststellen of u voldoet aan de wettelijke criteria. Dit medisch advies wordt door de gemeente Dalfsen gebruikt voor de uiteindelijke afhandeling van uw aanvraag.
Bij verlenging van de kaart hoeft er niet altijd een keuring plaats te vinden. De consulent zal dit aan u kenbaar maken.

Afronding aanvraag

U ontvangt schriftelijk bericht over de uitkomst van uw aanvraag. Wordt aan u een gehandicaptenparkeerkaart toegekend dan staat in uw beschikking waar u de kaart kunt ophalen. U dient uw kaart zelf op te halen in verband met het ondertekenen van de kaart. Is zelf ondertekenen niet mogelijk of wordt de kaart afgegeven aan een minderjarige dan zijn nadere instructies in de beschikking vermeld.

Kosten Gehandicaptenparkeerkaart

Als de aanvraag in behandeling wordt genomen is men legeskosten verschuldigd, ongeacht de uitkomst van de aanvraag. Als een aanvraag wordt afgewezen vindt er geen terugbetaling van de legeskosten plaats.

 • De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn in 2021 € 101,85. Deze kunt u direct betalen aan de balie als u uw aanvraagformulier inleverd.
 • Een gehandicaptenkaart is, afhankelijk van het medisch advies van de arts, een half jaar tot maximaal vijf jaar geldig.
 • De kosten voor het ontvangen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart (in verband met verlies of diefstal) zijn in 2021 € 27,60

Hardheidsclausule gehandicaptenparkeerkaart

Voldoet u niet helemaal aan de voorwaarden, omdat u geen beperking heeft bij het lopen? Dan kan een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart in sommige gevallen tóch zin hebben. Dat kan als bij een medische keuring wordt vastgesteld dat er andere ernstige beperkingen of medische redenen zijn, waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft. Bijvoorbeeld bij ernstige pleinvrees of stomaproblemen. U kunt dan een beroep doen op de hardheidclausule.

Neem voor meer informatie contact op met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen.

Registratie Gehandicaptenparkeerkaart

De gemeente Dalfsen registreert de Gehandicaptenparkeerkaarten bij het RDW. Deze landelijke registratie van alle uitgegeven gehandicaptenparkeerkaarten heeft als doel om fraude en misbruik van deze kaarten tegen te gaan.

Inleveren Gehandicaptenparkeerkaart

Op grond van art. 54 van het BABW moet degene die een na het overlijden van de houder van de Gehandicaptenparkeerkaart deze kaart in zijn bezit heeft de kaart zo spoedig mogelijk inleveren bij het gezag (de gemeente) dat de Gehandicaptenparkeerkaart heeft verstrekt. Overtreding van art. 54 BABW is een strafbaar feit ogv. art. 59 BABW.

Dit houdt in dat de gemeente Dalfsen bij het overlijden van de kaarthouder de erven actief aanschrijft met het verzoek de kaart in te leveren. De gemeente zorgt dan voor correcte vernietiging van de kaart en afmelding bij de GPK-registratie van het RDW.

Als een Gehandicaptenparkeerkaart verloopt dan zal de kaarthouder aangeschreven worden met het verzoek de kaart in te leveren. Ook dan zorgt de gemeente voor vernietiging van afmelding bij het RDW.

Waar parkeren?

Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op:

 • Algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten. Bij zo'n parkeerplaats staat een blauw verkeersbord met daarop een witte P en een wit rolstoelsymbool.
 • Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
 • Plaatsen waar een parkeerverbod geldt (maximaal 3 uur). Gebruik een parkeerschijf om de tijd bij te houden.
 • In sommige gemeentes mag u met een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt.

Verhuizing doorgeven

Wanneer u gaat verhuizen naar een andere gemeente, blijft uw gehandicaptenparkeerkaart gewoon geldig. Geef uw verhuizing wel door aan de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod