Wat is een tegemoetkoming?

Een tegemoetkoming is een bedrag dat u ontvangt ter compensatie voor bepaalde kosten, bijvoorbeeld ziektekosten.

Tegemoetkoming chronisch zieken of gehandicapten

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Dalfsen. De tegemoetkoming is € 350,00 per persoon per jaar.

U behoort tot de ‘doelgroep chronisch ziek of gehandicapt’ als u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U heeft een WIA/Wajong/WAO-uitkering ontvangen;
  • U heeft een WMO-voorziening;
  • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart;
  • U bent langer dan 12 maanden onafgebroken opgenomen in een zorginstelling op grond van de WLZ of de JW;
  • U heeft in 2020 en 2021 het wettelijk verplicht eigen risico volledig betaald;
  • U heeft een uitkering op grond van de Participatiewet en u heeft een onderzoek of een behandeling nodig voor re-integratie en voor die behandeling moet u de wettelijk eigen bijdrage zorgverzekering betalen;

De overige voorwaarden zijn dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Verder mag uw vermogen niet hoger zijn dan de vermogensbedragen zoals die in de Participatiewet worden genoemd.

Inkomensgrens en vermogensgrens

Bekijk het overzicht (PDF, 287,9 kB) van 130% van de bijstandsnorm met ingang van 1 januari 2021.

De vermogensgrenzen zijn:

  • Alleenstaanden € 6.295,00
  • Echtpaar/alleenstaande ouder € 12.590,00

Heeft u een hoger vermogen dan dit bedrag, dan komt u niet in aanmerking voor een vergoeding. Alleen het vermogen in de eigen woning telt niet mee.

U kunt voor het aanvragen van dit bedrag het aanvraagformulier (PDF, 220,1 kB) downloaden, invullen en opsturen naar:

Gemeente Dalfsen
T.a.v.: Maatschappelijke Ondersteuning
Postbus 35
7720 AA Dalfsen

U kunt het formulier ook inleveren bij de receptie op het gemeentehuis of bij één van de servicepunten.

Bestanden

Tabel130Inkomen-envermoge
nsgrenzen1juli2018mettoel
ichting
PDF, 321,7 kB
Tabel130inkomens-envermog
ensgrenzenper1-1-2019
PDF, 287,9 kB
aanvraagformulierbijzonde
rebijstandregelingen1-1-2
019versie2
PDF, 202,3 kB
Vergelijk hulpaanbod