Ouderenregeling jaar 2021

Als u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden (PDF, 288,4 kB) voldoet kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming is ervoor bedoeld dat zoveel mogelijk ouderen met een laag inkomen mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten. Denk daarbij aan een telefoon/internetverbinding, reiskosten, lidmaatschap ouderenbond e.d. Ook kunt u hiermee noodzakelijke vervanging van bijvoorbeeld een wasmachine/koelkast of andere duurzame gebruiksgoederen betalen.

De gemeente vergoedt per jaar maximaal € 625,00 voor een alleenstaande of € 745,00 voor een echtpaar. Dit bedrag wordt betaald in twee delen, bij de aanvraag en in december.

De gemeente controleert steekproefsgewijs of de bedragen zijn besteed aan het doel. U moet daarom bonnen van gekochte spullen of bijvoorbeeld de kosten van een telefoonabonnement kunnen tonen. Wij kunnen een jaar na betaling hierom vragen.

U kunt voor het aanvragen van dit bedrag het formulier (PDF, 220,1 kB) downloaden, invullen en opsturen naar:

Gemeente Dalfsen
T.a.v.: Maatschappelijke Ondersteuning
Postbus 35
7720 AA Dalfsen

U kunt het formulier ook inleveren bij de receptie op het gemeentehuis of bij één van de servicepunten.

Vergelijk hulpaanbod