Minimaregelingen van de gemeente

De gemeente heeft verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen, zoals bijzondere bijstand, woonkostentoeslag of de kindregeling.

Regelingen in de gemeente

Ondersteuning van de gemeente voor mensen met een laag inkomen.

Bijzondere bijstand

Geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen, om bijzondere en noodzakelijke kosten mee te kunnen betalen.

Kindregeling

Hiermee kunnen kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen meedoen aan maatschappelijke en sportieve activiteiten.

Sport en hobby van uw kind

Fondsen en gemeentelijke regelingen waarmee u uw kind kunt laten meedoen aan sport, muziekles of andere activiteiten.

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag is geld van de gemeente als u plotseling uw hypotheek of huur niet meer kunt betalen. Woonkostentoeslag is tijdelijk.

Individuele inkomenstoeslag

Een toeslag van de gemeente voor mensen die al lange tijd een laag inkomen hebben.

Studietoeslag

Toeslag voor studenten met een beperking, die niet in staat zijn naast hun studie te werken. U vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod