Onze werkwijze

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Wilt u een melding indienen? Of heeft u een algemene vraag over ? Neemt u dan contact op met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen.

De medewerkers van Samen Doen in Dalfsen zitten in het gemeentehuis van Dalfsen. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur via telefoonnummer 140529. Via de telefoniste wordt u doorverbonden met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen. Deze medewerker luistert met aandacht naar uw vraag en geeft u de gewenste informatie. Of zorgt dat u in contact komt met een consulent die uw melding verder met u zal bespreken. Dit zal veelal via een bezoek bij u thuis zijn, of anders via een telefoongesprek of bezoek op het gemeentehuis.

Om er zeker van te zijn dat een consulent beschikbaar is adviseren wij u om niet zomaar een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, maar vooraf telefonisch een afspraak te maken. Tenslotte kunt u ook gebruik maken van het meldingsformulier. Vul deze in en u ontvangt binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.

Het gesprek

Na ontvangst van uw vraag of melding maakt een van de consulenten een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Tijdens dit “keukentafelgesprek” probeert de consulent problemen die u ervaart goed in kaart te brengen. Vervolgens kijkt u samen met de consulent naar mogelijke oplossingen.

Daarbij wordt eerst gekeken naar wat u zelf nog kunt doen om het probleem op te lossen. Maar er wordt ook gekeken naar mogelijke ondersteuning van familie, vrienden, buurtgenoten of welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

Bent u zelf niet in staat het probleem (deels) op te lossen, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

De consulent legt de, tijdens het gesprek, besproken oplossingen en afspraken vast in een gespreksverslag/ondersteuningsplan. Als u wilt kunt u een exemplaar van het verslag ontvangen.

Ondersteuning tijdens het gesprek

Vraag gerust een familielid, vriend of kennis om bij het gesprek aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van de een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Gespreksverslag

Tijdens het gesprek bespreekt u mogelijke oplossingen voor uw probleem. Dit kunnen oplossingen zijn die u samen met de medewerker van Samen Doen in Dalfsen bespreekt. Het kan zijn dat onderdelen van uw probleem zelf op te lossen zijn. Maar het kan ook zijn dat u professionele ondersteuning (zorg of hulpmiddelen) nodig heeft.

In het verslag/ondersteuningsplan staat:

  • De aanleiding van het gesprek, uw vraag/melding.
  • Het doel en op welke manier u het doel wilt bereiken.
  • De afspraken over wie wat doet en wanneer.

 

Beschikking

Komt uit het keukentafelgesprek naar voren dat u professionele ondersteuning nodig heeft? Dan wordt dat beschreven in een beschikking die u van de gemeente krijgt. Hierin staat onder andere vermeld:

  • Wat voor ondersteuning u krijgt
  • Wie de ondersteuning levert
  • Over welke termijn u deze ondersteuning ontvangt
  • Wanneer de ondersteuning start (indien bekend)
  • In welke vorm u de ondersteuning ontvangt (zorg in natura, Persoonsgebonden Budget (pgb), in eigendom, in bruikleen)
  • Of er een eigen bijdrage aan de ondersteuning verbonden is.

In geval van zorg in natura zorgt de gemeente dat de zorgaanbieders op de hoogte zijn van de ondersteuning die u gaat ontvangen.

Bij sommige vormen van ondersteuning wordt een evaluatiemoment ingepland om te kijken of de ondersteuning toereikend is. De consulent zal u hiervan op de hoogte brengen.

Verandert uw situatie dan kunt u altijd opnieuw een melding indienen bij Samen Doen in Dalfsen.

Vergelijk hulpaanbod