Menu

Samen doen in Dalfsen

Wie zijn wij?

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij Samen Doen in Dalfsen. Die vragen kunnen over uzelf gaan, maar ook...

Werkwijze Samen Doen in Dalfsen

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Wilt u een melding indienen? Of heeft u een algemene vraag over ? Neemt u dan contact op met een...

Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Gemeenten hebben ook de...

Wmo

Ondersteuning vanuit de gemeente, om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving.

Sociaal Kern Team (SKT)

Het Sociaal Kern Team is bedoeld voor professionals. Als inwoner kunt u met uw vragen terecht bij Samen Doen in Dalfsen.

Pgb

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is advies en ondersteuning voor mensen die zorg of hulp ontvangen of die zorg of hulp willen aanvragen.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg uit de Wmo en de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Een schatting van de kosten krijgt u via de website van het CAK.

Infopunten in de kernen

Het Infopunt is de plek waar je terecht kunt met al je vragen: persoonlijke, praktische, complexe of makkelijke vragen. Het Infopunt helpt je verder.