Waarvoor kun je bij ons terecht

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij Samen Doen in Dalfsen. Die vragen kunnen over uzelf gaan, maar ook over een ander.

Werkwijze Samen Doen in Dalfsen

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Wilt u een melding indienen? Of heeft u een algemene vraag over ? Neemt u dan contact op met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen.

Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden.

Wmo

Ondersteuning vanuit de gemeente, om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving.

Sociaal Kern Team (SKT)

Het Sociaal Kern Team is bedoeld voor professionals. Als inwoner kunt u met uw vragen terecht bij Samen Doen in Dalfsen.

Pgb

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is advies en ondersteuning voor mensen die zorg of hulp ontvangen of die zorg of hulp willen aanvragen.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg uit de Wmo en de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Een schatting van de kosten krijgt u via de website van het CAK.

Infopunten voor als je het even niet meer weet

Het Infopunt is er om mensen te helpen met allerlei vragen. Over wonen, werk, zorg en welzijn, maar ook over activiteiten die er in het Kulturhus te doen zijn.

Vergelijk hulpaanbod