Geef meldingen, vragen, klachten of suggesties rondom de decentralisaties door

De gemeente Dalfsen beschikt over een Ombudscommissie Sociaal Domein. Deze commissie is bereikbaar voor inwoners van de gemeente Dalfsen die een melding, vraag of klacht hebben rondom de uitvoering van de Wmo 2015, Jeugdhulp en de Participatiewet. Ook kunnen inwoners suggesties doorgeven aan de commissie. De Ombudscommissie Sociaal Domein rapporteert twee keer per jaar aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen. Suggesties over verbetering van de dienstverlening worden constant doorgegeven.

Contact

De Ombudscommissie Sociaal Domein bestaat uit de heer van Cuijk (voorzitter) en mevrouw Batterink en mevrouw Tempelman. Ze zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0529 43 89 20 of per mail via ombudscommissiesociaaldomein@dalfsen.nl.

Werkwijze ombudscommissie Sociaal Domein

Na een melding of vraag wordt persoonlijk contact opgenomen met de melder. Gezamenlijk gaan de Ombudscommissie en de melder op zoek naar een oplossing en zo nodig wordt advies uitgebracht richting de gemeente.

De Ombudscommissie Sociaal Domein rapporteert twee keer per jaar aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen. Suggesties over verbetering van de dienstverlening worden constant doorgegeven.