Menu

Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Ontwikkeling kind

Uw kind leert en ontdekt veel als hij of zij jong is. De ontwikkeling in de eerste jaren van een kind legt de basis voor later. De gemeente Dalfsen vindt dat ieder kind goede kansen moet krijgen om zich juist in die eerste jaren zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Extra aandacht met VVE

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die wat extra aandacht voor de ontwikkeling kunnen gebruiken, zijn er in de gemeente Dalfsen peutergroepen met VVE-aanbod. VVE staat voor voorschoolse en vroegschoolse educatie. Een voorschool is een peuteropvang bij een kinderdagverblijf en een vroegschool is een kleuterklas op een basisschool. Met behulp van een VVE-methode wordt er spelenderwijs gericht aandacht besteedt aan de ontwikkeling van kinderen.

Peuteropvang met VVE

Waar vind ik een peuteropvang met VVE? Op www.landelijkregisterkinderopvang.nl staat een actueel overzicht per kern van peuteropvanglocaties met VVE.

Heeft u kind een VVE indicatie?

Voor ouders van kinderen die vóór 1 januari 2018 zijn gestart in de VVE-groep geldt dat zij de huidige vaste ouderbijdrage blijven betalen. Voor alle kinderen die na 1 januari 2018 starten, geldt dat de gemeente het volledige derde dagdeel van uw peuter betaalt. Alleen het eerste en tweede dagdeel betaalt u zelf op de manier zoals hierboven beschreven is voor peuteropvang.

Kinderopvangtoeslag

Alle peuterspeelzalen zijn per 1 januari 2018 kinderdagverblijven geworden. Daardoor kan een deel van de ouders die gebruik maakt van peuteropvang ook recht op kinderopvangtoeslag hebben.

Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u per maand een factuur van de kinderopvang met daarop het hele maandbedrag. U krijgt maandelijks een bedrag terug van de belastingdienst. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Meer informatie over kinderopvangtoeslag staat op www.belastingdienst.nl.

Geen recht op kinderopvangtoeslag?

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en wilt u wel gebruik maken van peuteropvang? Neem dan contact op met uw peuteropvang. De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat alle peuters naar de peuteropvang gaan. De gemeente betaalt een vergoeding aan de peuteropvang, zodat deze organisatie aan ouders direct een lager bedrag in rekening kan brengen. U ontvangt maandelijks een factuur voor de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt inkomensafhankelijk bepaald.

Registratienummer kinderopvang

Alle kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Hier staat ook vermeldt of de opvangorganisatie VVE aanbiedt. Iedere locatie heeft een eigen registratienummer. Wanneer u kinderopvangtoeslag van de belastingdienst wilt ontvangen, heeft u dit registratienummer nodig. Daarnaast weet u dan zeker dat uw locatie getoetst wordt op de kwaliteitseisen zoals deze in de Wet Kinderopvang aan opvangorganisaties gesteld worden.

Vergelijk hulpaanbod