Informatiepunt digitale overheid

Geplaatst op: 2 juli 2019

In een inclusieve samenleving heeft iedereen de mogelijkheid om ‘mee te doen en erbij te horen’. Toch vormt digitalisering een steeds groter struikelblok voor mensen die niet digitaal vaardig genoeg zijn om op deze manier te communiceren. Daarom start het Informatiepunt digitale overheid.

Samenleven doe je met elkaar. In een inclusieve samenleving heeft iederéén de mogelijkheid om ‘mee te doen en erbij te horen’. Toch vormt digitalisering van de maatschappij én overheid een steeds groter struikelblok voor mensen die niet digitaal vaardig genoeg zijn om op deze manier te communiceren. Daarom starten de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen en Saam Welzijn samen met partners van het Infopunt een Informatiepunt digitale overheid. In de gemeente Dalfsen is het Informatiepunt digitale overheid per 31 juni ondergebracht bij de Infopunten.

Infopunten

In de gemeente Dalfsen is het Informatiepunt digitale overheid ondergebracht bij de Infopunten. Het verstrekken van informatie over de (digitale) overheid past goed bij de opzet en aard van het Infopunt. Inwoners worden verder geholpen met vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belasting of PGB. Medewerkers van het Infopunt helpen hen ter plekke op weg of verwijzen door naar lokale partners als het gaat om persoonsgebonden informatie. Meer informatie over de Infopunten, zoals de openingstijden staat op https://www.bibliotheekdalfsen.nl/ontdek-de-bieb/detail/568-infopunt.

Initiatief

De Informatiepunten digitale overheid starten op initiatief van landelijke publieke dienstverleners en de Koninklijke Bibliotheek. Er is in de Nederlandse samenleving sprake van een steeds verdere digitalisering van de dienstverlening van landelijke en lokale overheden. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland ongeveer vier miljoen inwoners zijn die zaken doen met de digitale overheid lastig vinden. Met de Informatiepunten digitale overheid wordt hulp dichtbij huis geboden.

Vergelijk hulpaanbod