Een samenhangende aanpak biedt kansen bij complexe scheidingen

Geplaatst op: 28 december 2018

Om te voorkomen dat kinderen in de knel komen bij complexe scheidingen, is een goede samenwerking tussen ouders en professionals en tussen professionals onderling essentieel.

De bereidheid om die samenwerking te verbeteren is er, maar er zijn ook duidelijke verbeterpunten. Uit het onderzoek in het kader van het project ‘Met elkaar uit elkaar’ blijkt bovendien dat methodes als ‘Kinderen uit de knel’, ‘Jes! Het Zwolse brugproject’ en ‘Ouderschap blijft’ zinvol zijn ter ondersteuning van gezinnen in scheiding. Donderdag 9 juni presenteerde Windesheim het onderzoeksrapport aan de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar.

Welke beproefde methodes en welke verbeterpunten zijn er als het gaat om de samenwerking tussen ouders en professionals en tussen professionals onderling? Om antwoord op die vraag te krijgen, deed hogeschool Windesheim onderzoek onder professionals die werken met gezinnen in scheiding, zoals sociaal werkers, leerkrachten, huisartsen, gezinsvoogden, kinderrechters en advocaten. Ook werden ouders en jongeren bevraagd.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek zijn:

  • Maak duidelijk welk aanbod en welke hulpverlening er bij scheidingen wordt geboden, zorg dat dit aanbod op elkaar is afgestemd, bundel de krachten en benoem duidelijk de taken en rollen van de verschillende professionals.
  • Zorg dat alle betrokken professionals werken vanuit dezelfde visie en uitgangspunten (bijvoorbeeld over de vraag of beide ouders in alle situaties bij de opvoeding van de kinderen betrokken zouden moeten blijven)
  • Benoem, als er veel professionals betrokken zijn, per gezin een coördinerend professional. Laat daarbij de regie zoveel mogelijk bij de ouders.
  • Verbeter de samenwerking tussen hulpverleners en advocaten/mediators.
  • Zorg dat er echt naar de kinderen wordt geluisterd; naar wat zij nodig hebben en wensen. En luister daarbij verder dan naar wat letterlijk wordt gezegd, zie het in de context van de problematiek en de situatie waar het kind in zit, rekening houdend met ontwikkelingsfase, leeftijd en wettelijke kaders.

Aan de slag met de verbeterpunten

Van mei tot december 2016 gaan pilotteams met de verbeterpunten uit het onderzoek aan de slag in drie gebieden: Zwolle (Stadshagen), Deventer (Zandweerd en Rivierenwijk) en Dalfsen (dorp en buitengebied). De leerervaringen uit de pilots en de conclusies uit het hele project worden gepresenteerd tijdens het slotcongres op donderdag 16 maart 2017.

Over het project ‘Met elkaar uit elkaar’

Het project ‘Met elkaar uit elkaar’ is erop gericht de samenwerking tussen ouders en professionals en tussen professionals onderling te verbeteren, om te voorkomen dat kinderen in complexe scheidingssituaties in de knel komen. Het project loopt van september 2015 tot april 2017 en is een initiatief van tien samenwerkende organisaties in de regio IJsselland. ZonMw maakt het project mede mogelijk met een subsidie uit het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’. Meer informatie over dit project is te vinden op www.met-elkaar-uit-elkaar.nl

Vergelijk hulpaanbod