laatste update: 21-12-2018

De gemeente Dalfsen wil aanbieders contracteren die Hulp bij het Huishouden aan inwoners aanbieden die op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en gemeentelijke regelgeving daar recht op hebben.

De Gemeente Dalfsen is eind 2018 een nieuw contracteerproces opgestart. Doel van dit contracteerproces is dat de gemeente in juli 2019 nieuwe inkooprelaties aangaat met aanbieders.

In lijn met de goede samenwerking tussen de gemeente Dalfsen en haar partners wil de gemeente aanbieders graag bij de voorbereiding van deze contractering betrekken. Aanbieders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de martktdialoog.

In het marktconsultatiedocument (PDF, 400,9 kB) staat de werkwijze beschreven.

Bestanden

MarktconsultatiedocHHDalf
sen_1
PDF, 400,9 kB