Over Kerngezond Dalfsen

In navolging van het Nationale Sportakkoord is in de gemeente Dalfsen het lokale akkoord ‘Een Kerngezond Dalfsen’ ontwikkeld. Met dit akkoord sluiten wij aan bij de huidige uitvoeringsagenda ‘Een Kerngezond Dalfsen’, waarin acties en speerpunten van de beleidsnota ‘Een leven lang bewegen en sporten’ en de nota ‘preventief gezondheidsbeleid’ zijn gebundeld. In dit akkoord is er daarom niet alleen aandacht voor sport en bewegen, maar ook voor de andere aspecten van een gezonde leefstijl. Met dit akkoord willen we bijdragen aan een toekomst waarin iedere inwoner in de gemeente Dalfsen de mogelijkheid heeft een gezonde leefstijl na te streven.

Het lokale akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en organisaties uit de gemeente Dalfsen. Met elkaar zijn de ambities en doelstellingen vastgesteld en zijn er al een aantal initiatieven uitgewerkt om de gestelde doelstellingen te behalen. Deze initiatieven vormen nu de basis van het akkoord, maar daarnaast is het akkoord een groeiend document. Er zijn vanuit het rijk voor de jaren 2021 en 2022 middelen beschikbaar. Organisaties worden uitgedaagd om binnen de doelstellingen van het akkoord nieuwe initiatieven te ontplooien of om huidige initiatieven verder uit te breiden.

Door het ondertekenen van dit akkoord geven organisaties aan achter de ambities en doelstellingen te staan en de intentie te hebben om een rol te willen vervullen in de uitvoering van het akkoord. Dit alles om met elkaar te komen tot een Kerngezond Dalfsen! Verschillende organisaties hebben het lokaal akkoord ondertekend. Het is nog steeds mogelijk het lokaal akkoord te ondertekenen. Wilt u als organisatie het lokaal akkoord ondertekenen, stuur dan een mail met logo van uw organisatie naar kerngezond@dalfsen.nl.

Download

Download het lokaal akkoord 'Een Kerngezond Dalfsen'

Bestanden

Lokaal_akkoord_Een_Kernge
zond_Dalfsen
PDF, 1,20 MB
Vergelijk hulpaanbod