De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat professionals en vrijwilligers in het sociale domein elkaar ontmoeten en kennis delen. Wij organiseren daarom - in samenwerking met een aantal partners - ontmoetingsmiddagen.

Ontmoetingsmiddag 22 januari 2019

Op 22 januari 2019 heeft er een ontmoetingsmiddag plaatsgevonden met deze keer als thema 'Hoe inclusief is jouw organisatie? Op welke manieren zorg je er als organisatie of bedrijf voor dat iedereen kan meedoen in de samenleving?

Deelnemers konden kiezen uit verschillende routes:

Route 1: Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen & Leer- en werkbedrijf De Enk in Lemelerveld
Zie informatie bestand route 1.

Route 2: Kulturhus De Mozaïek in Lemelerveld & TFD in Dalfsen
Zie informatie bestand route 2.

Route 3: Kulturhus De Spil in Nieuwleusen & Vechtdal Brouwerij in Dalfsen
Zie informatie bestand route 3.

Alle routes eindigden bij Road2Work in Dalfsen, waar uitleg gegeven werd over deze organisatie, gevolgd door een presentatie over het project Inclusief Dalfsen! (zie bijgevoegde powerpoint project ID! onder bestanden)

Bestanden

Route1KulturhusTrefkoele-
LeerenwerkbedrijfdeEnk

PDF, 83.86Kb

Download
Route3KulturhusDeSpil-Vec
htdalbrouwerij_1

PDF, 228.75Kb

Download
Project_ID_presentatie_22
_januari

PPTX, 369.09Kb

Download
Route2Mozaiek.pdf
PDF, 3.81Mb

Download