Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen. Neem voor meer informatie contact op met Ilja Bomers of Janny Velthuis van het mantelzorgteam van SAAM Welzijn via telefoonnummer 0572-372882, of stuur een mail naar i.bomers@saamwelzijn.nl.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

(anti!)Stress begeleiding bij dementie

Regelmaat en ritme zorgen voor rust bij mensen met dementie. Als...

Casemanagement Dementie

De casemanager levert een belangrijke bijdrage aan het verder...

Mantelzorgondersteuning

Wilt u langer in uw vertrouwde omgeving blijven wonen, dan kunnen...

Logeeropvang

Landhoeve Zwieseborg (zorg en recreatie)

De Zwieseborg heeft een mooi - voor iedereen - toegankelijk erf....

Logeerboerderij De Zwieseborg

De Zwieseborg ligt in Hardenberg, midden in een toeristische...

Logeerhuis

Het Logeerhuis is in het leven geroepen voor dakloze jongeren en...

Bezoekdiensten