Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen. Neem voor meer informatie contact op met Ilja Bomers of Janny Velthuis van het mantelzorgteam van SAAM Welzijn via telefoonnummer 0572-372882, of stuur een mail naar i.bomers@saamwelzijn.nl.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

(anti!)Stress begeleiding bij dementie

Regelmaat en ritme zorgen voor rust bij mensen met dementie. Als...

Casemanagement Dementie

De casemanager dementie levert een belangrijke bijdrage aan het...

Logeeropvang

Landhoeve De Zwiese (zorg en recreatie)

De Zwiese heeft een mooi - voor iedereen - toegankelijk erf. Ook...

Logeerboerderij De Zwiese

De Zwiese ligt in Hardenberg, midden in een toeristische omgeving...

Logeerhuis

Het Logeerhuis is in het leven geroepen voor dakloze jongeren en...

Bezoekdiensten