U heeft vast andere mensen om u heen die wel iets kunnen en willen doen. Mensen helpen elkaar nu eenmaal graag.

Om hulp vragen

Soms is het moeilijk of voelt u zich bezwaard om hulp te vragen.

Bedenkt u dan dat mensen vaak wel zien dat u het druk heeft. Ze zouden u graag willen helpen. Ze weten alleen niet zeker of u hun hulp op prijs stelt. Of ze weten niet wat ze voor u kunnen doen.

Vraagt u gerust om hulp en ga er op in als iemand hulp aanbiedt. Dan heeft u zelf tijd om iets anders te doen. U kunt dan de zorgtaken die overblijven ook beter aan.

Overbelasting voorkomen

Het kan zwaar zijn om steeds voor iemand te zorgen. Misschien voelt u zich hierdoor gespannen, of krijgt u lichamelijke problemen. Bespreek het eens met uw huisarts, als u merkt dat dit gebeurt.

Familie en vrienden

Een eerste oplossing om de druk te verminderen is om mensen uit uw omgeving in te schakelen, zoals familie en vrienden of eventueel buren. Mensen vinden het vaak prettig om het eerst in hun eigen omgeving te vragen. Vaak is het voor uw naaste ook prettig en makkelijker te accepteren om hulp te krijgen van een bekende.

Praktische taken aan anderen overlaten

Door taken te verdelen kunt u zelf een stuk van de zorg loslaten. Iemand anders kan bijvoorbeeld de praktische zaken doen, zoals boodschappen, huishoudelijke klusjes of de administratie.

Bijvoorbeeld:

  • Uw buurvrouw doet het strijkwerk voor u en helpt u af en toe met huishoudelijke klussen.
  • Een vrijwilliger leest uw moeder de krant voor.
  • Een goede vriend brengt een keer in de week een vast dagdeel bij uw partner door, zodat u er even uit kunt.
  • Uw dochter gaat even wandelen met haar vader.
  • Uw broer kan uw kinderen opvangen als u het even te druk heeft met de zorgtaken.

De zorgtaken verdelen

Als er anderen zijn die kunnen helpen met de zorgtaken, dan is het handig om daar een duidelijke verdeling in te maken. U neemt bijvoorbeeld de zorg door de week voor uw rekening, uw buurvrouw doet dat op zaterdag en uw zus op zondag. Zo heeft u de gelegenheid in het weekend even bij te komen.

Uw verhaal vertellen

Het is niet niks wat u op zich neemt. Het kan helpen om gewoon even uw verhaal te kunnen doen. Misschien kunt u bij uw naasten uw verhaal kwijt. Maar het kan ook zijn dat u dit juist moeilijk vindt.

U kunt dan contact opnemen met Ilja Bomers of Janny Velthuis van het mantelzorgteam van SAAM Welzijn, via telefoonnummer 0572-372882, of stuur een mail naar i.bomers@saamwelzijn.nl. Zij kunnen uw verhaal aanhoren en er met u over praten. Ze bieden ook advies.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

(anti!)Stress begeleiding bij dementie

Regelmaat en ritme zorgen voor rust bij mensen met dementie. Als...

Casemanagement Dementie

De casemanager levert een belangrijke bijdrage aan het verder...

Mantelzorgondersteuning

Wilt u langer in uw vertrouwde omgeving blijven wonen, dan kunnen...