Menu

Logopedie en dyslexie

Logopedie richt zich op alle problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Dyslexie is een complex taalprobleem. Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen of schrijven.

Preventieve logopedie in de gemeente Dalfsen

Logopedische screening

In de gemeente Dalfsen krijgen alle kinderen een logopedische screening. Deze vindt plaats rond de vijfde verjaardag van het kind en wordt afgenomen in groep 1 of 2. Aan de hand van een kort gesprekje en een aantal opdrachten krijgt de logopedist een indruk van het niveau van de spraak- en taalontwikkeling. In de screening wordt gelet op een aantal aspecten die invloed hebben op het praten van het kind. Bijvoorbeeld taalbegrip, woordenschat, zinsopbouw, uitspraak, vloeiendheid van spreken, stemgebruik, mondgewoonten (zoals duimzuigen en mond ademen), auditief geheugen en gehoor. De logopedist spreekt de screening door met de leerkracht en geeft passende adviezen. Als er bijzonderheden zijn krijgen ouders schriftelijk of telefonisch bericht. De logopedist geeft de ouders adviezen en tips. Het kan zijn dat een kind meer hulp nodig heeft. In dat geval wordt het kind , na overleg met de ouders, verwezen naar een logopedische praktijk.

Waarom een screening?

Een goede spraak- en taalontwikkeling is nodig om je duidelijk te kunnen uitdrukken. Als deze niet normaal verloopt, zijn er vaak al op jonge leeftijd signalen. Een logopedist gaat tijdens de screening op zoek naar deze signalen. Als op tijd wordt ingegrepen is de kans een stuk kleiner dat het kind problemen op andere gebieden krijgt. Denk aan gedragsproblemen of problemen met lezen en spellen.

Logopedisch onderzoek

Soms hebben leerkrachten of ouders zorgen over de spraak-taalontwikkeling van een kind. Daarom is het ook mogelijk om buiten de screening om een kind aan te melden bij de preventief logopedist van de gemeente Dalfsen. Het gaat hierbij om leerlingen tussen 4 en 12 jaar. De logopedist neemt in dat geval een kort onderzoek af op school en geeft de ouders en leerkracht een passend advies. Voor een aanmelding kunt u contact opnemen met de logopedist.

Spraak- en taalstimulering

Om de spraak en taal van het kind te stimuleren kunnen ouders ook veel zelf doen. Denk bijvoorbeeld aan voorlezen, liedjes zingen en samen spelletjes doen. Kijk voor meer tips op de site www.kindentaal.nl

Logopedisten van de gemeente Dalfsen

Er zijn twee logopedisten werkzaam voor de gemeente Dalfsen:

Bertine Kijk in de Vegte
(06 14302505)
b.kijkindevegte@dalfsen.nl

Elselien Groot
(06 10850677)
e.groot@dalfsen.nl

Dyslexie

Dyslexiebehandeling voor kinderen onder de 18 wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de gemeente moet er bij uw kind sprake zijn van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Dit kan op de school van uw kind getoetst worden. Wanneer er uit deze toets komt dat er bij uw kind sprake is van EED kunt u rechtstreeks contact opnemen met een dyslexiebehandelaar. U heeft geen beschikking nodig van de gemeente.

Organisaties

Logopedist

Logopedie Pluspunt Lemelerveld de Regenboog

 0529-43 36 33 logopedie-pluspunt.nlDorpsstraat 68152BLLemelerveld

Logopedie Pluspunt Lemelerveld

 0529-43 36 33 logopedie-pluspunt.nlKroonplein 588151AZLemelerveld

Logopedie Pluspunt Dalfsen

 0529-43 36 33 logopedie-pluspunt.nlRuigedoornstraat 1087721BRDalfsen

Vergelijk hulpaanbod