Menu

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is een kort, tijdelijk verblijf in een zorginstelling. Iemand is er een nachtje of een weekend tussenuit, in een andere omgeving en met andere mensen, maar mét de nodige zorg. Ondertussen hebben de mensen thuis, die normaal de zorg en aandacht geven, tijd voor zichzelf.

Kortdurend verblijf heet ook wel logeeropvang. Het kan op verschillende manieren geregeld worden.

Kortdurend verblijf vinden

Kortdurend verblijf voor volwassenen wordt aangeboden door verschillende soorten organisaties. Zoals logeerhuizen, zorginstellingen, woonvormen en zorgboerderijen. Kijk onder ‘Organisaties’ voor mogelijkheden. Kortdurend verblijf kan op verschillende manieren vergoed worden.

Kortdurend verblijf voor volwassenen

Kortdurend verblijf kunt u regelen via de gemeente. Het is een vorm van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uitgangspunt van deze wet is dat u eerst kijkt of u een probleem misschien met hulp uit uw eigen omgeving kunt oplossen. Of misschien met hulp van een vrijwilliger.

Is dat geen oplossing, dan kunt u zich bij een medewerker van Samen Doen in Dalfsen aanmelden voor kortdurend verblijf. De gemeente bekijkt dan of deze vorm van opvang een geschikte oplossing is. Besluit de gemeente dat u in aanmerking komt voor kortdurend verblijf, dan kunt u terecht bij een logeerhuis dat een contract heeft met de gemeente. U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Daarmee kunt u zelf een aanbieder van logeeropvang uitzoeken.

Kortdurend verblijf is respijtzorg: het is bedoeld om de mantelzorger rust te geven.

Kortdurende opvang en langdurige zorg (Wlz)

Met een indicatie voor langdurige zorg is het ook mogelijk om kortdurende opvang of logeeropvang te regelen. Voorwaarde is dat iemand thuis woont, met Wlz-zorg aan huis, en wordt verzorgd door een familielid of mantelzorger. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een Wlz-indicatie. Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg, dan helpt het zorgkantoor u bij het regelen van deze vorm van opvang. U kunt deze opvang eventueel betalen vanuit een persoonsgebonden budget.

Heeft u nog geen indicatie voor de Wlz, dan kunt u die aanvragen bij het CIZ.

Kortdurend verblijf aanvragen bij de gemeente

Neem contact op met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen, via telefoonnummer 14 0529 of stuur een mail naar samendoenindalfsen@dalfsen.nl, om u aan te melden voor kortdurend verblijf.

Eerstelijnsverblijf (zorgverzekeringswet)

Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Dan is een verblijf in een zorginstelling mogelijk een oplossing voor u. Dit heet eerstelijns verblijf of kortdurende zorg.

In de gemeente Dalfsen bieden Rosengaerde en De Hulstkampen deze mogelijkheid, indien er een bed beschikbaar is.

Voor meer informatie over eerstelijnsverblijf kunt u kijken op Regelhulp.

Eigen bijdrage

Voor kortdurend verblijf betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt niet voor de logeeropvang van kinderen tot 18 jaar.

Hulpaanbod

Logeeropvang

logeeropvang

De slaapkamers zitten nu boven in het woonhuis maar komen in de...

Tijdelijk verblijf

U verblijft in een sfeervolle kamer op onze locaties in...

Tijdelijk verblijf

U verblijft in een sfeervolle kamer op onze locaties in...

Logeeropvang bij jeugdhulpinstelling

Logeeropvang

Op de website is de locatie te zien. De woning is niet toegankelijk...

Logeeropvang Jeugdigen

Enkele van onze aangesloten zorginstellingen bieden logeeropvang...

Weekendverblijf

Kom gerust een keertje kijken.

Organisaties

Logeerhuis

Zorgboerderij De Ruimte

 0529-43 40 06 vandervegtdalfsen.nlVossersteeg 747722RLDalfsen

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

 023-55 88 416 sein.nlAchterweg 52103SWHeemstede

Auti-start-Locatie 24-7

 0521-85 12 55 WWW.AUTI-START.NLMeppelerweg 2088344XXOnna

Vergelijk hulpaanbod