Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om er voor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. De Wmo biedt in dit soort gevallen ondersteuning voor mensen met een beperking of psychisch probleem, die thuis wonen.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

Vormen van individuele begeleiding zijn bijvoorbeeld:

  • Thuisbegeleiding: hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.

De begeleiding kan ook in een groep plaatsvinden. Groepsbegeleiding wordt ook wel dagbesteding genoemd. Meer over dagbesteding.

Begeleiding via de gemeente

Het verschilt per persoon hoe de begeleiding er precies uitziet. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw situatie wordt bekeken in een gesprek. De gemeente bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. De gemeente stemt de eventuele begeleiding daarop af. U kiest zelf van welke zorgaanbieder u ondersteuning wilt krijgen. De zorgaanbieder bespreekt met u hoe de begeleiding er uit komt te zien.

Eigen bijdrage

Krijgt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Ambulante begeleiding

Soms lukt het niet om zonder hulp je leven goed te organiseren. En...

individuele begeleiding

Wij bieden op ons veebedrijf groepsbegeleiding, individuele...

Individuele begeleiding

Zie " target="_blank">www.gewoon-zorg.nl

Regieondersteuning

coordinatie ondersteuningsplan

Inventariseren waar de problemen liggen, plan van aanpak schrijven,...

Regie huishouden

Gezamelijk een planning maken om te stoffen, stofzuigen, de was...

Ambulante begeleiding

Met de client worden de doelen bepaald waaraan gewerkt gaat...

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante ondersteuning thuis aan mensen met een verstandelijke...

Ambulante ondersteuning thuis aan mensen met een verstandelijke...

Ambulante hulp

GewoonZorg is een zorgorganisatie die innovatief en creatief...

Ambulante begeleiding

Woonvorm Together biedt ambulante begeleiding aan cliënten...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

gezinstherapie en coaching

Bij de kapstok begint het traject met een kennismakingsgesprek,...

Gezinsbegeleiding

De inhoud van de begeleiding hangt af van de hulpvraag; maar te...

Ambulante hulpverlening

Wij bieden ondersteuning aan gezinnen die het (tijdelijk) niet op...

Opvoedingsondersteuning

Opvoedondersteuning

Het kan gebeuren dat je vragen hebt over de opvoeding van je...

Mama Café Dalfsen

Het Mama Café Dalfsen is er voor (aanstaande) ouders en...

Themamiddagen, inloop

Themamiddagen, voorlichtingsdagen en advies op maat

Bestanden

Folder_Pgb PDF, 1,28 MB
Vergelijk hulpaanbod