Voor sommige vormen van zorg/ondersteuning en hulpmiddelen geldt dat u een bepaald bedrag moet betalen. Dit heet een eigen bijdrage.

In 2021 betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp en ondersteuning voor algemene en maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het centraal administratiekantoor (CAK) of contact opnemen met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Uitzonderingen

  • Wij vragen geen eigen bijdrage voor een rolstoel en voorzieningen voor jeugdigen tot 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen.
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2021 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
  • Heeft u een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm), dan betaalt u als inwoner van de gemeente Dalfsen geen eigen bijdrage. Het CAK berekent of dit het geval is. U ontvangt eerst een algemene brief waarin staat dat u eigen bijdrage moet betalen van maximaal € 19,00 per maand. Wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding of een lagere eigen bijdrage, dan ziet u dit op de uiteindelijke factuur die u van het CAK ontvangt.

Beschermd wonen

Voor meer informatie over de eigen bijdrage voor beschermd wonen, kunt u terecht op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Wlz

Heeft u een indicatie voor de Wlz? Dan betaalt u een eigen bijdrage.

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Vergelijk hulpaanbod