Voor sommige vormen van zorg/ondersteuning en hulpmiddelen geldt dat u een bepaald bedrag moet betalen. Dit heet een eigen bijdrage.

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken voor een maatwerkvoorziening Wmo, ongeacht uw inkomen en/of vermogen. Dit wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Heeft u een laag inkomen, dan kan het zijn dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het centraal administratiekantoor (CAK).

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Vanuit de Wmo geldt in de gemeente Dalfsen een eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening.

Wij vragen geen eigen bijdrage voor een rolstoel en voorzieningen voor jeugdigen tot 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen.

Voor algemene voorzieningen, zoals die van de Hulp bij het Huishouden, gelden andere afspraken.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage dan kunt u contact opnemen met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Eigen bijdrage Wlz

Heeft u een indicatie voor de Wlz? Dan betaalt u een eigen bijdrage.

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Beschermd wonen

Heeft u een indicatie voor beschermd wonen van vóór 2015? Dan geldt voor u het overgangsrecht tot uiterlijk 31 december 2019. Uw eigen bijdrage verandert tot die tijd niet. Tenzij uw indicatie eerder afloopt.