Voor sommige vormen van zorg/ondersteuning en hulpmiddelen geldt dat u een bepaald bedrag moet betalen. Dit heet een eigen bijdrage.

In 2020 betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp en ondersteuning voor algemene en maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het centraal administratiekantoor (CAK) of contact opnemen met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen.

Begin 2020: tijdelijk meerdere rekeningen in één maand

Kreeg u vorig jaar ook Wmo-ondersteuning? Dan betaalde u de eigen bijdrage altijd achteraf: de rekening voor april kreeg u bijvoorbeeld in mei. In 2020 krijgt u de rekening meestal eerder: nog in dezelfde maand dat u de hulp of ondersteuning ontvangt. Door deze verandering kan het gebeuren dat u begin 2020 van het CAK meerdere rekeningen krijgt.

Het CAK doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk clienten in maart 2020 een brief over de eigen bijdrage en/of factuur te sturen. Let op! Het CAK heeft aangegeven dat dit niet voor alle klanten gaat lukken. Het is dus mogelijk dat u pas na maart bericht van het CAK krijgt. Het CAK biedt hiervoor zijn excuses aan.

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

April en mei 2020: geen eigen bijdrage Wmo vanwege corona

Mensen die Wmo-ondersteuning krijgen, hoeven voor de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te betalen. Dat is vanwege de situatie rond het coronavirus.

Deze maatregel geldt niet voor mensen die vanuit de Wmo wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Zij moeten voor de maanden april en mei wel hun eigen bijdrage betalen. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Uitzonderingen

  • Wij vragen geen eigen bijdrage voor een rolstoel en voorzieningen voor jeugdigen tot 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen.
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
  • Heeft u een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm), dan betaalt u als inwoner van de gemeente Dalfsen geen eigen bijdrage. Het CAK berekent of dit het geval is. U ontvangt eerst een algemene brief waarin staat dat u eigen bijdrage moet betalen van maximaal € 19,00 per 4 weken. Wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding of een lagere eigen bijdrage, dan ziet u dit op de uiteindelijke factuur die u van het CAK ontvangt.

Beschermd wonen

Voor meer informatie over de eigen bijdrage voor beschermd wonen, kunt u terecht op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Wlz

Heeft u een indicatie voor de Wlz? Dan betaalt u een eigen bijdrage.

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Vergelijk hulpaanbod