Voor sommige vormen van zorg/ondersteuning en hulpmiddelen geldt dat u een bepaald bedrag moet betalen. Dit heet een eigen bijdrage.

Vanaf 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per periode van 4 weken voor een maatwerkvoorziening Wmo, ongeacht uw inkomen en/of vermogen. Dit wordt ook wel het abonnementstarief genoemd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het centraal administratiekantoor (CAK) of contact opnemen met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen.

Aftrekken van de belasting

De eigen bijdrage die u betaalt, kunt u in sommige gevallen aftrekken van de belasting. Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Uitzonderingen

  • Wij vragen geen eigen bijdrage voor een rolstoel en voorzieningen voor jeugdigen tot 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen.
  • De eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken geldt alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden betaalt u in 2019 een eigen bijdrage van € 66,00 per 4 weken. U betaalt deze eigen bijdrage aan de zorgaanbieder die bij u de huishoudelijke hulp verzorgt.
  • Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2019 geen eigen bijdrage meer te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.
  • Heeft u een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm), dan betaalt u als inwoner van de gemeente Dalfsen geen eigen bijdrage. Het CAK berekent of dit het geval is. U ontvangt eerst een algemene brief waarin staat dat u eigen bijdrage moet betalen van maximaal € 17,50 per 4 weken. Wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding of een lagere eigen bijdrage, dan ziet u dit op de uiteindelijke factuur die u van het CAK ontvangt.

Beschermd wonen

Heeft u een indicatie voor beschermd wonen van vóór 2015? Dan geldt voor u het overgangsrecht tot uiterlijk 31 december 2019. Uw eigen bijdrage verandert tot die tijd niet. Tenzij uw indicatie eerder afloopt.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage voor beschermd wonen, kunt u terecht op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Wlz

Heeft u een indicatie voor de Wlz? Dan betaalt u een eigen bijdrage.

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.