Samen doen in Dalfsen

Eigen bijdrage

Voor sommige vormen van zorg/ondersteuning en hulpmiddelen geldt dat u een bepaald bedrag moet betalen. Dit heet een eigen bijdrage.

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het centraal administratiekantoor (CAK).

2018: Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het CAK berekent de eigen bijdrage. Hoe hoog dit bedrag is hangt in 2018 nog af van de volgende factoren:

  • uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden
  • uw leeftijd
  • of u alleenstaand bent of niet
  • het daadwerkelijk aantal geleverde uren begeleiding
  • het soort begeleiding

Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt rekening gehouden met eventuele andere eigen bijdragen die u aan het CAK betaalt. Hierdoor hoeft u nooit meer dan de door het CAK berekende maximale eigen bijdrage te betalen.

Voor meer informatie over het CAK en de mogelijkheid uw eigen bijdrage te berekenen kunt u terecht op www.hetcak.nl. Hier vindt u ook een animatie waarin uitleg wordt gegeven over de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Minimale bedragen eigen bijdrage Wmo 2018

De minimale bedragen zijn afhankelijk van uw situatie:

  • Alleenstaanden betalen minimaal € 17,60 per 4 weken.
  • Meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,60 per 4 weken.
  • Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.175 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen.

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage dan kunt u contact opnemen met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Voorzieningen vanuit de Wmo met een eigen bijdrage

Vanuit de Wmo geldt in de gemeente Dalfsen een eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening, zolang u daar gebruik van maakt, en afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Wij vragen geen eigen bijdrage voor een rolstoel en voorzieningen voor jeugdigen tot 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen.

Beschermd wonen

Heeft u een indicatie voor beschermd wonen van vóór 2015? Dan geldt voor u het overgangsrecht tot uiterlijk 31 december 2019. Uw eigen bijdrage verandert tot die tijd niet. Tenzij uw indicatie eerder afloopt.