Samen doen in Dalfsen

Eigen bijdrage

Voor sommige vormen van zorg/ondersteuning en hulpmiddelen geldt dat u een bepaald bedrag moet betalen. Dit heet een eigen bijdrage.

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het centraal administratiekantoor (CAK).

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage dan kunt u contact opnemen met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

  • Uw inkomen
  • Uw vermogen
  • Uw leeftijd
  • Uw huishouden
  • De zorg die u ontvangt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Eigen bijdrage uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Voorzieningen vanuit de Wmo met een eigen bijdrage

Vanuit de Wmo geldt in de gemeente Dalfsen een eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening, zolang u daar gebruik van maakt, en afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Wij vragen geen eigen bijdrage voor een rolstoel en voorzieningen voor jeugdigen tot 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen.

Beschermd wonen

Heeft u een indicatie voor beschermd wonen van vóór 2015? Dan geldt voor u het overgangsrecht tot uiterlijk 31 december 2019. Uw eigen bijdrage verandert tot die tijd niet. Tenzij uw indicatie eerder afloopt.