Voor sommige vormen van zorg/ondersteuning en hulpmiddelen geldt dat u een bepaald bedrag moet betalen. Dit heet een eigen bijdrage.

Vanaf 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per periode van 4 weken voor een maatwerkvoorziening Wmo, ongeacht uw inkomen en/of vermogen. Dit wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Vanaf 1 januari 2020 wordt de eigen bijdrage Wmo € 19,00 per maand.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het centraal administratiekantoor (CAK) of contact opnemen met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen.

Eigen bijdrage Wmo in 2020

Vanaf 1 januari 2020 verandert de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning:

  • De eigen bijdrage is in 2020 maximaal €19 per maand, per huishouden. In 2019 was deze maximaal €17,50 per 4 weken. Per jaar blijft de maximale eigen bijdrage bijna hetzelfde: €228 in 2020 tegenover €227,50 in 2019.
  • In 2019 betaalde u altijd achteraf: de rekening voor april kreeg u bijvoorbeeld in mei. In 2020 krijgt u de rekening eerder: nog in dezelfde maand dat u de hulp of ondersteuning ontvangt. Door deze verandering kan het gebeuren dat u begin 2020 van het CAK meerdere rekeningen krijgt.
  • Na 1 januari 2020 krijgt u van het CAK een brief. Daarin staat wat u moet gaan betalen.

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Aftrekken van de belasting

De eigen bijdrage die u betaalt, kunt u in sommige gevallen aftrekken van de belasting. Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Uitzonderingen

  • Wij vragen geen eigen bijdrage voor een rolstoel en voorzieningen voor jeugdigen tot 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen.
  • De eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken geldt alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden betaalt u in 2019 een eigen bijdrage van € 66,00 per 4 weken. U betaalt deze eigen bijdrage aan de zorgaanbieder die bij u de huishoudelijke hulp verzorgt. Vanaf 1 januari 2020 gaat dit veranderen. U betaalt dan een eigen bijdrage van € 19,00 per maand aan het CAK. Inwoners die op dit moment Hulp bij het Huishouden ontvangen als algemene voorziening ontvangen eind november/ begin december een brief van hun zorgaanbieder over de tariefswijziging.
  • Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2019 geen eigen bijdrage meer te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.
  • Heeft u een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm), dan betaalt u als inwoner van de gemeente Dalfsen geen eigen bijdrage. Het CAK berekent of dit het geval is. U ontvangt eerst een algemene brief waarin staat dat u eigen bijdrage moet betalen van maximaal € 17,50 per 4 weken. Wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding of een lagere eigen bijdrage, dan ziet u dit op de uiteindelijke factuur die u van het CAK ontvangt.

Beschermd wonen

Heeft u een indicatie voor beschermd wonen van vóór 2015? Dan geldt voor u het overgangsrecht tot uiterlijk 31 december 2019. Uw eigen bijdrage verandert tot die tijd niet. Tenzij uw indicatie eerder afloopt.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage voor beschermd wonen, kunt u terecht op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Wlz

Heeft u een indicatie voor de Wlz? Dan betaalt u een eigen bijdrage.

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.