De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoer van de Wmo en biedt diverse voorzieningen aan om dit mogelijk te maken, of we verwijzen u door naar de juiste organisatie.

De Wmo is er voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicaps of psychische problemen, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen.

Zorgtaken die onder de Wmo vallen zijn o.a.

Zelfstandig blijven

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van het sociaal domein binnn de Wmo, Jeugdhulp en de Participatiewet is dat er vaker een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van inwoners en de directe omgeving. Denk hierbij aan hulp van vrienden, familie of buren.

De focus op ‘eigen kracht’ is daarmee het uitgangspunt. De ondersteuning van de gemeente sluit hier dan op aan. Als de inwoner het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Melding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen. Dit heet ook wel 'melding doen'.

Als u melding doet bij Samen Doen in Dalfsen, zal een medewerker contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkelde vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt er een afspraak met u gemaakt voor een gesprek bij u thuis. Dit wordt ook wel een keukentafelgesprek genoemd. U bespreekt met de consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, geeft de consulent een indicatie af vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Meer informatie vindt u in de teksten over onze werkwijze en het gesprek.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Samen Doen in Dalfsen

Heeft u vragen op het gebied van de Wmo, Jeugdzorg of de Participatiewet (Werk en Inkomen). Dan krijgt u te maken met Samen Doen in Dalfsen. Samen Doen in Dalfsen is de plek waar u met al uw vragen terecht kan. Een medewerker van Samen Doen in Dalfsen zal uw vragen oppakken en koppelen aan een consulent van de Wmo, Jeugd of Werk en Inkomen. Waar nodig kan een vraag samen door een Wmo-, Jeugd- of consulent Werk en Inkomen worden opgepakt. Voor informatie over hoe meldingen worden opgepakt kunt u onze werkwijze raadplegen.

Hulp krijgen is hulp vragen

Het blijkt dat sommige mensen het moeilijk vinden om anderen om hulp te vragen. Maar in de praktijk blijkt juist dat mensen uit de omgeving graag een handje willen helpen. Schroom dus niet en vraag om hulp als dat nodig is. Ook kunt u gebruik maken van clientondersteuning.

Vergelijk hulpaanbod