In uw woonomgeving kunt u te maken krijgen met overlast. Geluidsoverlast bijvoorbeeld, of zwerfvuil en hondenpoep. Ervaart u zulke overlast? Ga dan eerst het gesprek aan met de buurtbewoners die het veroorzaken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen. Bijvoorbeeld aan een bemiddelaar of de wijkagent.

Problemen samen oplossen

U kunt eerst proberen om met de veroorzaker te praten. Doe dat het liefst op een rustig moment en ook op een rustige manier. Luister naar het verhaal van de ander en probeer begrip te tonen. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing waar u beiden achter staat. Op de website Problemenmetjeburen.nl staan tips voor een zo prettig mogelijk gesprek.

Buurtbemiddeling

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u terecht bij buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die gratis bij burenruzies bemiddelen. Zij zoeken samen met u en uw buren naar een oplossing waar u beide tevreden over kunt zijn.

Buurtbemiddeling is vooral toepasbaar bij irritaties of conflicten in de dagelijkse leefsfeer, zoals:

  • geluidsoverlast
  • erfscheiding
  • overhangende takken en begroeiing
  • overlast door kinderen of huisdieren
  • vernielingen, rommel of vuilnis bij de woning
  • stankoverlast, rookoverlast, parkeeroverlast
  • bejegening (pesterijen, roddelen, discriminatie)

In de gemeente Dalfsen kunt u voor buurtbemiddeling terecht bij de coordinator buurtbemiddeling door te bellen naar 06-39345740 of te mailen naar i.saueressig@saamwelzijn.nl. Uitgebreidere informatie vnidt u op de flyer buurtbemiddeling (PDF, 2,34 MB).

Overlast melden

Overlast kunt u melden bij de gemeente.

Heeft u er direct last van, gebeurt het 's nachts of ontstaat er een bedreigende situatie? Dan kunt u de politie bellen op 0900 8844. U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent.

Vertoont de overlastgever verward gedrag en heeft hij of zij volgens u dringend hulp nodig? En ziet u geen andere oplossing? Dan kunt u uw zorgen melden bij het meldpunt verplichte geestelijke gezondheidszorg. Het meldpunt verplichte geestelijke gezondheidszorg bekijkt dan wat er aan de hand is en onderzoekt of iemand misschien (verplichte) behandeling nodig heeft. Meer uitleg vindt u bij Verplichte zorg in de ggz.

De wijkagent

Overal in Nederland zijn wijkagenten actief. Binnen de wijk richt de agent zich op allerlei zaken, van sociale problemen tot kleine criminaliteit en van overlast tot milieuvervuiling. Samen met de bewoners zorgt de wijkagent voor een leefbare wijk. De wijkagent houdt contact met buurtbewoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Wanneer u contact wilt opnemen met uw wijkagent, kunt u kijken op de website van de politie.

Bestanden

A5 flyer buurtbemiddeling
210401.pdf
PDF, 2,34 MB
Vergelijk hulpaanbod