Een mantelzorgwoning is een woonruimte op uw eigen terrein die is aangepast voor mantelzorg. U kunt een mantelzorgwoning in, aan of bij uw huis vastbouwen. U kunt ook een kant-en-klare woning in uw tuin laten plaatsen.

Het fijne van deze oplossing is dat u snel bij uw naaste kan zijn als dat nodig is. Dit maakt het ook gemakkelijker voor u om de zorg te combineren met uw gezin of met uw baan.

Verbouwen

U kunt zelf een mantelzorgwoning aanbouwen. Of u bouwt een bestaande ruimte om tot mantelzorgwoning. Bijvoorbeeld de garage. U mag een keuken en badkamer aanleggen. Stopt de mantelzorg, dan mag de ruimte niet meer als zelfstandige woning worden gebruikt.

Kant-en-klaar

Losse mantelzorgwoningen zijn makkelijk en snel te plaatsen en kunnen ook weer weggehaald worden als de mantelzorg niet meer nodig is.

Een kant-en-klare woning is leverbaar met de aanpassingen die uw dierbare nodig heeft. Veel aanpassingen zitten er al standaard in. Andere meer specifieke aanpassingen kunt u apart aanvragen.

Vergunning

In sommige gevallen kunt u vergunningvrij een mantelzorgwoning bouwen.

Hiervoor moet u kunnen aantonen dat er mantelzorg wordt verleend. U neemt hiervoor contact op met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen. Een Wmo-consulent neemt dan contact met u op, en onderzoekt of er sprake is van mantelzorg.

Wanneer er sprake is van mantelzorg, zijn er mogelijkheden om vergunningsvrij een woonruimte aan, bij of in uw huidige woning te bouwen.

  • binnen de bebouwde kom geldt dat u alleen vergunningsvrij een mantelzorgwoning kan realiseren als deze in uw huidige woning of bouwwerk op uw perceel geplaatst wordt.
  • buiten de bebouwde kom geldt dat u vergunningsvrij een mantelzorgwoning kan realiseren als deze in uw huidige woning of bouwwerk op uw perceel geplaatst wordt. Of als deze geplaatst wordt op het achtererf, en in zijn geheel of in delen verplaatsbaar is en niet groter is dan 100 m2.

Bij twijfel of u wel of niet verguningsvrij een mantelzorgwoning mag realiseren, is het altijd verstandig de gemeente te raadplegen. U kunt dan bellen naar de afdeling bouwen van de gemeente Dalfsen, telefoonnummer 140529 of mailen naar gemeente@dalfsen.nl t.a.v. afdeling bouwen met als onderwerp mantelzorgwoning.

Ook als er geen vergunning nodig is, gelden er wel regels. Meer informatie over de regels voor mantelzorgwoningen vindt u op de website van MantelzorgNL.

Mantelzorgwoning en gevolgen voor uitkering

Het realiseren van een mantelzorgwoning op uw adres kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Wanneer mensen samenwonen zijn de kosten voor de huishouding lager. Daarom krijgen mensen een lagere uitkering als zij samenwonen. De gemeente kijkt naar het inkomen van de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, om te bepalen of u recht heeft op bijstand. En om de hoogte van uw uitkering te bepalen. Wat een gezamenlijke huishouding is, kunt u nalezen op de website van het Juridisch Loket.

Maar ook als u géén gezamenlijke huishouding heeft, kan het zijn dat u een lagere uitkering krijgt, omdat u samenwoont. Dit heet de kostendelersnorm. Het uitkeringsbedrag hangt af van het aantal huisgenoten. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de regels.

Dit geldt voor mensen met een bijstandsuitkering of Anw-uitkering. En voor mensen die een AIO-aanvulling aanvragen.

Wanneer een mantelzorgwoning een eigen adres en voordeur heeft, geldt dit niet als samenwonen en blijft de uitkering gelijk.

Bestanden

Publieksbrochure
vergunningvrij bouwen
PDF, 1,07 MB
Vergelijk hulpaanbod