Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen voor volwassenen met psychische of psycho-sociale problemen. Het gaat hier om Beschermd wonen dat gericht is op begeleiding (voorheen ‘GGZ-C’). Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding aanwezig.

De meeste beschermende woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Beschermd wonen met zorgzwaartepakket B dat gericht is op behandeling, is geen verantwoordelijkheid van de gemeente gegaan, maar valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm woont u in principe niet zelfstandig. U woont met een aantal mensen in een huis. Wel proberen instellingen zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan.

U heeft wel een eigen kamer, maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer deelt u met de andere bewoners. In sommige gevallen krijgt u uw eigen appartement.

Er is iemand aanwezig die u begeleidt bij de dagelijkse dingen, zoals:

  • schoonmaken, boodschappen doen en eten koken;
  • het vinden van een zinvolle dagbesteding (werk of opleiding);
  • medicijnen innemen;
  • het onderhouden van sociale contacten;
  • de administratie doen.

Ook 's nachts is er iemand aanwezig

Hoe regel ik het?

Voor een plaats in een beschermde woonomgeving kunt u zich aanmelden. U neemt hiervoor contact op met een medewerker van Samen doen in Dalfsen via telefoonnummer 140529. Een consulent zal met u kijken naar de mogelijkheden. Mocht de consulent ook vinden dat u beschermd moet wonen, dan doen jullie samen een aanmelding bij de centrale toegang van de GGD IJsselland. Deze toetst vervolgens of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden bij de centrale toegang.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner.

Vergoeding en eigen bijdrage

Bij beschermd wonen vanuit de Wmo vergoedt de gemeente de begeleiding en het verblijf in de instelling. U betaalt een eigen bijdrage.

Overgangsregeling beschermd wonen

Heeft u een indicatie voor Beschermd wonen met pakket C (‘GGZ-C’) die voor 1 januari 2015 is afgegeven? Dan geldt voor u het overgangsrecht. U houdt u de indicatie voor maximaal vijf jaar, dus tot uiterlijk 31 december 2019 of eerder: de afloopdatum van uw indicatie.

Kijk voor meer informatie op Informatielangdurigezorg.nl

De verlenging van uw indicatie kunt u aanvragen bij de centrale toegang van de GGD IJsselland.

Het overgangsrecht geldt niet voor de indicatie voor het Persoonsgebonden budget (PGB) om beschermd wonen mee te betalen.

Hulpaanbod

Beschermd wonen vanuit de Wmo

Beschermd wonen

Elah is een beschermde woonvorm die ook dagbesteding aanbiedt....

Beschermde woonvorm

Beschermd wonen voor dak- en thuisloze mannen met psychiatrische...

Woonvorm

Together Woonvorm is een woonvoorziening voor (jong) volwassenen...