Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen voor volwassenen met psychische of psycho-sociale problemen. Het gaat hier om Beschermd wonen dat gericht is op begeleiding (voorheen ‘GGZ-C’). Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding aanwezig.

De meeste beschermende woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Beschermd wonen met zorgzwaartepakket B dat gericht is op behandeling, is geen verantwoordelijkheid van de gemeente gegaan, maar valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm woont u in principe niet zelfstandig. U woont met een aantal mensen in een huis. Wel proberen instellingen zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan.

U heeft wel een eigen kamer, maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer deelt u met de andere bewoners. In sommige gevallen krijgt u uw eigen appartement.

Er is iemand aanwezig die u begeleidt bij de dagelijkse dingen, zoals:

  • schoonmaken, boodschappen doen en eten koken;
  • het vinden van een zinvolle dagbesteding (werk of opleiding);
  • medicijnen innemen;
  • het onderhouden van sociale contacten;
  • de administratie doen.

Ook 's nachts is er iemand aanwezig

Hoe regel ik het?

Voor een plaats in een beschermde woonomgeving kunt u zich aanmelden. U neemt hiervoor contact op met een medewerker van Samen doen in Dalfsen via telefoonnummer 140529. Een consulent zal met u kijken naar de mogelijkheden. Mocht de consulent ook vinden dat u beschermd moet wonen, dan doen jullie samen een aanmelding bij de centrale toegang van de GGD IJsselland. Deze toetst vervolgens of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden bij de centrale toegang.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner.

Vergoeding en eigen bijdrage

Bij beschermd wonen vanuit de Wmo vergoedt de gemeente de begeleiding en het verblijf in de instelling. U betaalt een eigen bijdrage.

Langdurig beschermd wonen vanuit de Wlz

Sinds 2021 is het ook mogelijk voor mensen met psychische problemen om een beschermde woonplek te krijgen die wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet GGZ Wonen.

De Wlz is er voor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Een Wlz-indicatie blijft uw leven lang geldig. Meer informatie hierover vindt u op Informatielangdurigezorg.nl.

Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

Hulpaanbod

Beschermd wonen vanuit de Wmo

Beschermd wonen

ThienPlus is er voor mensen met een licht verstandelijke beperking...

Domus Beschermd Wonen

Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden...

Beschermd wonen

Elah is een beschermde woonvorm die ook dagbesteding aanbiedt....

Organisaties

Beschermd wonen

EBC Zorg

 030-63 57 500 ebczorg.nlVaarbekerweg 78084PT't Harde

Leger des Heils W&G Noordoost - Domus Zwolle

 088-06 52 240 legerdesheils.nlBurgemeester van Walsumlaan 18017CCZwolle

Leger des Heils W&G Noordoost - Beschermd wonen...

 088-06 52 240 Dokter van Thienenweg 28025ALZwolle

Vergelijk hulpaanbod