Woningaanpassingen regelen via de gemeente

Woningaanpassingen kunnen u misschien helpen om veilig gebruik te blijven maken van uw woning. Als u dit niet zelf kunt regelen, dan kunt u een melding van uw hulpvraag doen bij een medewerker van Samen doen in Dalfsen van de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 140529.

Wanneer de gemeente een woningaanpassing voor u regelt of vergoedt, dan heet dit ook wel een 'woonvoorziening'.

Het keukentafelgesprek

Doet u een melding bij de gemeente voor ondersteuning op basis van de Wmo, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Dit wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd.

Tijdens het gesprek zal de Wmo-consulent uw situatie met u bespreken, nagaan wat in uw situatie een passende duurzame oplossing is. Dit kan zijn blijven wonen in uw eigen woning, maar soms is verhuizen een betere oplossing. Als u na dit gesprek van mening bent, dat de gemeente Dalfsen moet ondersteunen bij de oplossing, dan kunt u een aanvraag hiervoor indienen. U ontvangt daarop een schriftelijk besluit waarin staat wat de gemeente Dalfsen al dan niet voor u kan betekenen.

Om u goed voor te bereiden op dit gesprek, kunt u de tips lezen.

Vergoeding woningaanpassingen

De gemeente vergoedt alleen de goedkoopst oplossing(en) die het langst meegaan. Als u voor een duurdere oplossing kiest, dan komen de hogere kosten volledig voor uw eigen rekening

Besluit de gemeente dat u in aanmerking komt voor een vergoeding dan zijn er twee mogelijkheden: zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura regelt de gemeente de aanpassing voor u. Sommige woonvoorzieningen (bijvoorbeeld de traplift) krijgt u in bruikleen.

Bij persoonsgebonden budget krijgt u een bedrag dat u kunt besteden bij de aanschaf van woningaanpassingen.

Voor aanpassingen in uw vakantiewoning of caravan krijgt u geen vergoeding vanuit de Wmo.

Op woningaanpassingen is een eigen bijdage van toepassing. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. Op www.hetcak.nl kunt u een proefberekening maken.

Algemene aanpassing niet vergoed

Aanpassingen die u ook tegen een redelijke prijs bij een bouwmarkt kunt kopen, worden niet vergoed door de gemeente. Denk aan wandbeugels, een verhoogd toilet of een hendelmengkraan.

Vergoeding voor huistechniek (domotica)

Bepaalde zorgondersteunende techniek valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld personenalarmering. Apparatuur die het wonen makkelijker maakt, heet ook wel 'domotica'.

Als u hier gebruik van wilt maken, dan heeft u wel een medische indicatie nodig. In aanvullende verzekeringen zijn soms nog meer opties opgenomen. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

In uitzonderlijke gevallen komt vergoeding van technologie in huis voor rekening van de gemeente op basis van de Wmo.

Verhuiskostenvergoeding

Als u vanwege een beperking naar een aangepaste woning moet verhuizen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding. Hangt uw verhuizing alleen samen met een bepaalde levensfase, bijvoorbeeld ouderdom? Dan wordt dit als een gebruikelijke verhuizing beschouwd en is er geen vergoeding beschikbaar op basis van de Wmo.

Met de gemeente kunt u bespreken of u in aanmerking komt voor een verhuiskostenvergoeding. Neem hiervoor ruim voor de verhuizing contact op met een medewerker van Samen doen in Dalfsen via telefoonnummer 140529.

Woningaanpassingen in een huurhuis

Woont u in een huurhuis? Dan kunt u ook woningaanpassingen aanvragen bij de gemeente. Het is wel verstandig uw verhuurder hierover te informeren. Beslist de gemeente dat u een aanpassing krijgt, dan heeft u echter geen toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder mag wel meepraten.

U kunt de aanpassing zelf uitvoeren, of dit door de gemeente laten doen. U hoeft de aanpassing niet te verwijderen als u verhuist.

Extra huurtoeslag

Woont u in een aangepast huurhuis, dan mag de verhuurder daarvoor extra huur rekenen. Als u in een aangepast huis woont, kunt u meer huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Korting op aanpassing

In sommige gevallen is het mogelijk om een korting voor woningaanpassingen te krijgen. Zo geven sommige ouderenbonden of ledenverenigingen van thuiszorgaanbieders kortingen op producten of klusdiensten.

Tip: vraag aanpassing op tijd aan

Doe tijdig melding bij de gemeente, als u denkt dat u een woningaanpassing nodig heeft. Er gaat tijd overheen voordat u weet of u de aanpassing daadwerkelijk krijgt.

Als u een aanpassing alvast zelf koopt of laat aanbrengen, krijgt u achteraf geen vergoeding van de gemeente.

Hulpaanbod

Woningaanpassing

Aanpassing in/bij de woning

Advisering ten aan zien van verlichting en licht hinder.

Trapliften

Een traplift maakt het voor mensen met mobiliteitsproblemen...

Vergelijk hulpaanbod