Menu

Crisisopvang

Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

 • een psychische crisis
 • relatieproblemen
 • mishandeling
 • rouw
 • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, dan kunt u contact opnemen met

 • de huisarts
 • de politie
 • de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw gemeente

De crisisdienst voor jeugdhulp zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
 • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
 • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
 • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Crisisopvang

crisisopvang binnen de leefgroepen of in crisisopvanggezinnen van...

Crisisopvang voor jeugd met een beperking

Crisisopvang

crisisopvang binnen de leefgroepen of in crisisopvanggezinnen van...

Vrouwenopvang

Opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld

Kadera biedt opvang aan vrouwen en kinderen die te maken hebben...

Organisaties

Crisisopvang

Huisarts

Huisartspraktijk J.R. Berg

 0529-48 48 28Omloop 47711XDNieuwleusen

Groepspraktijk Huisartsen Dalfsen

 0529-43 20 22 huisartsendalfsen.praktijkinfo.nlRuitenborghstraat 287721BDDalfsen

Huisartsenpraktijk Lemelerveld

 0315-72 37 172 huisartsenpraktijklemelerveld.nlVilstersestraat 378152AALemelerveld

Vergelijk hulpaanbod