Samen met Humanitas en/of Sociaal.nl biedt de gemeente Dalfsen de volgende diensten aan:

Inkomensbeheer/ budgetbeheer

Budgetbeheer is een hulpmiddel om uw geldzaken op orde te stellen. Hiervoor werkt de gemeente Dalfsen samen met Sociaal.nl. Sociaal.nl ontvangt uw inkomen en betaalt daarvan eerst uw vaste lasten door. Daarna ontvangt u huishoudgeld. Soms wordt er ook gespaard. Bijvoorbeeld voor de aflossing van schulden of voor grote huishoudelijke uitgaven.

De consulent schuldhulpverlening van de gemeente kan u adviseren of u voor budgetbeheer in aanmerking komt. Voor vragen over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeente.

Schuldregeling

Bij een minnelijke schuldregeling wordt geprobeerd om met uw schuldeisers een akkoord te bereiken over de afbetaling van uw schulden. Hiervoor werkt de gemeente Dalfsen samen met Sociaal.nl. De consulent schuldhulpverlening van de gemeente kan u adviseren of u voor een minnelijke schuldregeling in aanmerking komt. Voor vragen over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeente.

Wsnp

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is er voor mensen van wie de minnelijke schuldregeling is mislukt. Bijvoorbeeld omdat één of meerdere schuldeisers niet willen meewerken aan een schuldregeling. Ook bij een faillissementsaanvraag kan soms een beroep op de WSNP worden gedaan.

Hiervoor werkt de gemeente Dalfsen samen met Sociaal.nl. De consulent schuldhulpverlening van de gemeente kan u adviseren of u voor een WSNP in aanmerking komt. Voor vragen over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeente.

Beschermingsbewind

Als iemand niet goed voor zijn eigen financien kan zorgen, kan de rechter op verzoek de financien onder bewind stellen. Dit is beschermingsbewind. Er zijn ook andere mogelijkheden om de financien te beheren. De consulent schuldhulpverlening van de gemeente kan u adviseren over de mogelijkheden.

Hulpaanbod

Budgetbeheer

Budgetbeheer

Budgetbeheer (inkomensbeheer) is bedoeld als er geen dringende...

Budgetcoaching

Organisaties

(Gemeentelijke) Kredietbank

Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

 0592-36 60 99 degkb.nlOvercingellaan 159401LAAssen

Vergelijk hulpaanbod