Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Wat moet u betalen?

De belastingen verschillen per gemeente. GBLT int de belastingen voor de gemeente Dalfsen. Wanneer u meer informatie wilt over de belastingen kunt u contact opnemen met GBLT of kijken op de website van GBLT.

Kwijtschelding

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen.

In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. Deze kwijtschelding vraagt u aan bij GBLT. Bij uw aanvraag kijken ze naar uw vermogen, inkomen en uitgaven.

Een betalingsregeling of kwjtschelding vraagt u zelf aan bij GBLT. GBLT beslist of u hier recht op heeft.

Vergelijk hulpaanbod