Taxivervoer is vervoer per personenauto, taxibus of rolstoelbus, voor mensen die niet op een andere manier kunnen reizen.

In Dalfsen kunt u op pad met Mijn Taxi Op Maat.

Vervoer in de regio: Mijn Taxi Op Maat

Mijn Taxi Op Maat is een taxi die u van deur tot deur vervoert. Met Mijn Taxi Op Maat reist u op een aangename en gemakkelijke manier tegen een voordelig tarief. De chauffeur haalt u voor de deur op van uw vertrekadres en zet u bij de deur van uw bestemmingsadres weer af. Ook is het mogelijk om van of naar een halte van het openbaar vervoer te reizen, zodat u vanaf daar uw reis vervolgt met de bus of trein.

U kunt alleen gebruik maken van de Mijn Taxi Op Maat als u hiervoor vanuit de gemeente toestemming (een indicatie) hebt ontvangen. Voor Mijn Taxi op Maat geldt ook een kilometerbudget. U kunt maximaal 1500 kilometer per jaar krijgen (budget afhankelijk van start indicatie).

Ritten zijn maximaal 25 km. U betaalt per rit in 2021, afhankelijk van de afstand en de gewenste kwaliteit, minimaal € 1,37 en maximaal € 8,73 (bij contante betaling minimaal € 1.35 en maximaal € 8.75). Op https://www.mijntaxiopmaat.nl/wmo-vervoer/home/tarieven.html vindt u de exacte tarieven.

Reizigers mogen iemand mee laten reizen tegen hetzelfde tarief. Indien u een indicatie heeft voor een medisch begeleider dan reist deze begeleider gratis met u mee.

Desgewenst biedt de chauffeur hulp bij het in- en uitstappen en begeleidt hij de reiziger naar de voordeur. Reserveren van een rit tussen 6.00 en 24.00 uur en minimaal twee uur voor vertrek, m.u.v. vervoer van en naar ziekenhuizen waarvoor een verkorte vooraanmeldtijd van 30 minuten geldt.

Kijk op www.mijntaxiopmaat.nl voor meer informatie over hoe dit vervoerssysteem werkt, wat de verschillende soorten ritten en tarieven zijn en overige praktische informatie. Met vragen, klachten of suggesties kun u bellen naar 0900 – 8412

Wilt u dat een medewerker van Samen Doen in Dalfsen u meer informatie over dit vervoerssysteem geeft of wilt u een melding indienen, dan kunt u contact opnemen met Samen Doen in Dalfsen.

Hulp bij vervoer via de gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat iedereen kan meedoen. Dus ook: reizen. Bijvoorbeeld naar familie of vrienden, naar de winkel of naar een club of vereniging.

Kunt u niet meer zelf op pad met de fiets, bus of de trein? En krijgt u het vervoer niet georganiseerd met hulp van vrienden of familie? Dan kunt u om hulp vragen bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van Samen doen in Dalfsen.

De gemeente kijkt wat uw problemen zijn en waar u het vervoer voor nodig heeft. Vervolgens stelt de gemeente een oplossing voor. Dat kan een taxipas zijn voor Mijn Taxi Op Maat. Het kan ook een andere oplossing of vervoersdienst zijn, als dat passend is in uw situatie. Meer lezen over het doen van een Wmo-melding.

Vervoer door heel Nederland: Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones of meer dan 25 kilometer vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Heeft u een taxipas voor wmo-vervoer, dan kunt u ook een Valypas aanvragen. Ook in een aantal andere gevallen kunt u in aanmerking komen voor een Valyspas: bijvoorbeeld als u een Wmo-rolstoel, Wmo-scootmobiel of gehandicaptenparkeerkaart heeft. Lees de voorwaarden op Valys.nl.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys. U kunt ook bellen met 0900-9630.

Taxivervoer naar werk of school

De Wmo-taxi is niet bedoeld om mee te reizen naar school of werk. Heeft u hier taxivervoer voor nodig, dan kunt u terecht bij het UWV.

Taxivervoer bij medische behandelingen

In sommige gevallen wordt het vervoer naar het ziekenhuis vergoed door de zorgverzekering. Dit betekent dat u er de Wmo-taxipas niet voor kunt gebruiken. Lees er meer over bij ziekenvervoer.

Zie ook

Organisaties

Taxi

Vergelijk hulpaanbod