Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor speciaal taxivervoer.

Mijn Taxi Op Maat

Mijn Taxi Op Maat is een taxi die u van deur tot deur vervoert. Met Mijn Taxi Op Maat reist u op een aangename en gemakkelijke manier tegen een voordelig tarief. De chauffeur haalt u voor de deur op van uw vertrekadres en zet u bij de deur van uw bestemmingsadres weer af. Ook is het mogelijk om van of naar een halte van het openbaar vervoer te reizen, zodat u vanaf daar uw reis vervolgt met de bus of trein.

U kunt alleen gebruik maken van de Mijn Taxi Op Maat als u hiervoor vanuit de gemeente toestemming (een indicatie) hebt ontvangen. Voor Mijn Taxi op Maat geldt ook een kilometerbudget. U kunt maximaal 1500 kilometer per jaar krijgen (budget afhankelijk van start indicatie).

Ritten zijn maximaal 25 km. U betaalt per rit in 2020, afhankelijk van de afstand en de gewenste kwaliteit, minimaal € 1,36 en maximaal € 8,65.

Reizigers mogen iemand mee laten reizen tegen hetzelfde tarief. Indien u een indicatie heeft voor een medisch begeleider dan reist deze begeleider gratis met u mee.

Desgewenst biedt de chauffeur hulp bij het in- en uitstappen en begeleidt hij de reiziger naar de voordeur. Reserveren van een rit tussen 6.00 en 24.00 uur en minimaal twee uur voor vertrek, m.u.v. vervoer van en naar ziekenhuizen waarvoor een verkorte vooraanmeldtijd van 30 minuten geldt.

Kijk op www.mijntaxiopmaat.nl voor meer informatie over hoe dit vervoerssysteem werkt, wat de verschillende soorten ritten en tarieven zijn en overige praktische informatie. Met vragen, klachten of suggesties kun u bellen naar 0900 – 8412

Wilt u dat een medewerker van Samen Doen in Dalfsen u meer informatie over dit vervoerssysteem geeft of wilt u een melding indienen, dan kunt u contact opnemen met Samen Doen in Dalfsen.

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones of meer dan 25 kilometer vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op taxivervoer vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een regiotaxipas)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft: een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Kilometerbudget

Met een Valys-pas kunt u een bepaald aantal kilometers tegen een laag tarief reizen. Dit heet het Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Voor de kilometers die u buiten dit budget reist, betaalt u het standaardtarief.

Het kan zijn dat u vanwege uw situatie recht heeft op extra kilometers met korting. Dit heet het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget. Op de website van HoogPKB kunt u bekijken of u hier recht op heeft.

Organisaties

Valys

Regiotaxi of deeltaxi

Vergelijk hulpaanbod