Ouders of verzorgers zorgen vaak zelf dat hun kind dagelijks op school komt. Meestal is dat geen probleem. Veel kinderen wonen dichtbij school. Zij lopen of fietsen daar zelf naartoe. Voor sommige kinderen is de situatie anders. Het kan zijn dat een kind een dusdanige beperking heeft dat zelfstandig reizen niet mogelijk is of dat de dichtstbijzijnde toegankelijke school verder weg gelegen is. Dan kan het vervoer een probleem zijn. In dit soort gevallen is het misschien mogelijk dat u in aanmerking komt voor een bijdrage in de kosten van het vervoer, leerlingenvervoer, van de gemeente Dalfsen.

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moet u, ouders of verzorgers, zelf een aanvraag indienen. Of u recht heeft op een vergoeding hangt af van een aantal zaken. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de regeling werkt.

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Lees de informatie ook als u al gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Zo blijft u goed op de hoogte.

1. Voor welke leerlingen is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is mogelijk voor leerlingen van:

 • Scholen voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag
 • Scholen voor speciaal basisonderwijs
 • Het speciaal onderwijs
 • Het voortgezet speciaal onderwijs
 • Het regulier basisonderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap
 • Het regulier voortgezet onderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap

2. Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

Er zijn vier vormen van leerlingenvervoer:

 • Fiets: uw kind fietst zelfstandig of onder begeleiding naar school. De vergoeding is € 0,09 per kilometer tussen de woning en school en omgekeerd.
 • Openbaar vervoer: wanneer uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen, kunt u daarvoor een vergoeding ontvangen. Kan uw kind dit door zijn/haar leeftijd of beperking niet zelfstandig? Dan vergoeden wij ook de OV-kosten voor begeleiding.
 • Eigen vervoer: u brengt uw kind met de auto naar school. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen van € 0,19 per kilometer.
 • Aangepast vervoer: Is fietsen, reizen met openbaar vervoer of eigen vervoer niet mogelijk? Dan is aangepast vervoer een misschien een optie. Kan uw kind met het openbaar vervoer, maar kunt u uw kind daarbij niet begeleiden? Dan is dit geen reden om aangepast vervoer toe te kennen.

3. Wat betekent aangepast vervoer voor uw kind?

Aangepast vervoer is vervoer met de taxi(bus). Houdt u rekening met een reistijd tot maximaal 75 minuten. Meer informatie over het vervoer krijgt u van de vervoerder zodra wij uw kind aanmelden voor aangepast vervoer.

4. Zorgt de gemeente voor leerlingenvervoer naar elke school van mijn keuze?

Nee, leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Met een toegankelijke school bedoelen we dat deze past bij de mogelijkheden van uw kind. Of past bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Kiest u voor een school verder weg? Dan moet u dit motiveren. Denk bijvoorbeeld aan een afwijzing door de dichtstbijzijnde school omdat er geen plaats is.

5. Ik woon dichtbij de school van mijn kind. Kan ik toch leerlingenvervoer krijgen?

Niet altijd. Voor leerlingenvervoer geldt een minimale kilometergrens van 6 km. De kilometergrens geldt niet wanneer uw kind vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap geen andere mogelijkheden heeft om te reizen. In dit soort gevallen vraagt de gemeente advies van een deskundige.

Voor de afstand van huis naar school gaan wij uit van de kortste route met de fiets volgens ANWB Routeplanner

6. Moet ik betalen voor leerlingenvervoer?

Dat is afhankelijk van de school die uw kind bezoekt:

 • Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs? Of naar de speciale school voor basisonderwijs? En is uw verzamelinkomen in het jaar 2019 hoger dan € 27.450,00? Dan betaalt u een eigen bijdrage van € 583,00 (schooljaar 2021/2022). U betaalt de eigen bijdrage voor maximaal 1 kind per gezin en alleen als er sprake is van aangepast vervoer.
 • Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs? En is de afstand naar dichtsbijzijnde toegankelijke school meer dan 20 kilometer? Dan betaalt u afhankelijk van uw inkomen een (aanvullende) draagkracht afhankelijke bijdrage.

7. Hoe kan ik berekenen of ik de eigen bijdrage moet betalen?

U vindt uw verzamelinkomen op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019. U kunt ook een inkomstenverklaring 2019 (voorheen IB60-formulier) opvragen bij de Belastingdienst. Dit is een officiële verklaring waar uw inkomensgegevens in staan.

8. Eenmalige extra vergoeding als uw kind fietst

Om de zelfredzaamheid en beweging te stimuleren kunt u naast de standaard fietsvergoeding in aanmerking komen voor een eenmalige extra vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om iedereen in de mogelijkheid te stellen om een deugdelijke fiets aan te schaffen. De hoogte van deze eenmalige vergoeding is € 500,00 bij een afstand tot 10 kilometer en € 1000,00 bij een afstand van 10 kilometer of meer.

9. Hoe vraag ik leerlingenvervoer aan voor mijn kind?

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen moet u zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen online. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl/aanvragen. Lukt dit niet dan helpen wij u op weg en is er de mogelijkheid om de aanvraag gezamenlijk in te vullen.

10. Wat gebeurt er na mijn aanvraag leerlingenvervoer?

Hebt u een aanvraag gedaan, dan onderzoekt de gemeente welke vorm van leerlingenvervoer het beste bij uw kind past. Wij streven naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid. Daarom bekijken we eerst of uw kind kan fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of uw kind kan reizen met openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet, dan kijken we samen met u naar de mogelijkheid om uw kind zelf te vervoeren tegen een vergoeding. Mocht ook dit niet mogelijk zijn dan is aangepast vervoer een optie.

11. Wanneer neemt de gemeente een besluit op mijn aanvraag?

Binnen 8 weken na ontvangst van een volledig ingevuld aanvraagformulier met bijlage(n) ontvangt u een besluit op uw aanvraag.

Wetten en regels leerlingenvervoer

De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is de verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen en de hieraan gekoppelde beleidsregels.

Vergelijk hulpaanbod