Menu

Scootmobiel en gehandicaptenvoertuig

Met een scootmobiel blijft u mobiel. U kunt dan zelf op pad om een boodschap te doen, familie te bezoeken of een tochtje te maken.

U kunt een gehandicaptenvoertuig kopen, huren of van de gemeente in bruikleen krijgen.

Scootmobiel via de gemeente

U kunt een melding doen via een medewerker van Samen Doen in Dalfsen.

Voor het verstrekken van een scootmobiel gelden een aantal voorwaarden. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat u niet ver kunt lopen en dat u geen gebruik kunt maken van ander vervoer. Maar dat u wel zelfstandig kunt deelnemen aan het verkeer en ook nog goed kunt zien.

Een andere mogelijkheid is dat u zelf contact opneemt met een leverancier, zij kunnen u dan verder helpen.

Scootmobiel: in natura of pgb

Als u in aanmerking komt voor een scootmobiel via de gemeente, dan kunt u kiezen voor een voorziening in natura of voor een persoongebonden budget (pgb).

  • Als u kiest voor een voorziening in natura, dan krijgt u van de leverancier een scootmobiel in bruikleen. De gemeente bepaalt bij welke leverancier u terecht kunt.
  • Als u een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt, kunt u zelf van dat geld een scootmobiel kopen. U kunt kiezen voor een nieuwe, maar er zijn ook een heleboel goede tweedehands scootmobielen te koop. Of eventueel huurt u een scootmobiel.

Onderhoud en eigen bijdrage

Voor een scootmobiel betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd via het CAK.

Scootmobiel kopen of huren

Kopen heeft als voordeel dat u zelf het gewenste exemplaar kunt uitkiezen en dat dit ook een gebruikte kan zijn. U kunt hiervoor terecht bij hulpmiddelen leveranciers en thuiszorgwinkels zoals Vegro, RSR, Welzorg en medipoint/Icare.

Bij veel van deze leveranciers kunt u ook terecht als u een scootmobiel wilt huren.

Scootmobielcursus

Rijden met een scootmobiel kan even wennen zijn. Als u een scootmobiel ontvangt dan zal de leverancier u bij aflevering instructie geven. Als er meer gewenningslessen nodig zijn dan kan de gemeente de leverancier hiertoe opdracht geven. Maar wat ook veel gebeurt is dat we een ergotherapeut tijdens van het onderzoek naar de melding betrekken. De gemeente kan dan tijdelijk een scootmobiel inzetten om te bekijken of rijden op een scootmobiel wel een adequate oplossing is.

U kunt ook een scootmobieltraining volgen om beter te leren rijden. Veilig Verkeer Nederland organiseert scootmobieltrainingen in samenwerking met gemeenten. Op dit moment organiseert de gemeente, in samenwerking met SAAM (welzijn) en VVN, 1 keer per jaar (voorjaar) een scootmobielcursus. Alle mensen die een scootmobiel via de Wmo in bruikleen hebben, ontvangen hierover per post bericht. Ook wordt de cursus bekend gemaakt via de lokale kranten. Ook mensen die zelf een scootmobiel hebben aangeschaft kunnen gebruik maken van de cursus.

Verkeersregels

Voor een scootmobiel gelden de volgende regels. U mag op verschillende plaatsen rijden: op de stoep, het voetpad, het fietspad, en de rijbaan. U mag niet rijden op een autoweg of snelweg.

Hulpaanbod

Hulpmiddelen: scootmobiel

Organisaties

Thuiszorgwinkel

Zorgwinkel Salland - Thuiszorgwinkel Raalte

 0572-36 32 35 zorgwinkelsalland.nlBrugstraat 328102ESRaalte

Hulpmiddelenleverancier

RSR revalidatieservice B.V. - RSR Nieuwleusen

 0900-77 88 990 rsr.nlRollecate 497711GGNieuwleusen

Vergelijk hulpaanbod