Er zijn veel verschillende soorten rolstoelen. Natuurlijk is het belangrijk dat u een rolstoel krijgt die past bij uw beperking en uw levensstijl.

Voor school of werk

Als u een rolstoel of ander loophulpmiddel nodig heeft voor school of werk, dan kunt u een aanvraag indienen bij het UWV.

Voor tijdelijk gebruik

Heeft u maximaal 6 maanden een rolstoel nodig? Dan kunt u een rolstoel lenen bij de thuiszorgwinkel. Dit wordt vaak vergoed door de zorgverzekering. De thuiszorgwinkel moet dan wel een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Meestal is het lenen van een rolstoel dan gratis.

Gaat u naar een andere leverancier, dan moet u misschien een deel zelf betalen. Informeer daarom van tevoren bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Voor langdurig gebruik

Heeft u het hulpmiddel lange tijd nodig? U kunt ervoor kiezen om zelf een rolstoel aan te schaffen. U kunt bij de volgende leveranciers terecht: Vegro, RSR, Welzorg en medipoint/Icare.

Ook kunt u een melding indienen bij de Wmo voor een rolstoel als u moeite heeft met het verplaatsen in en om het huis, of met het verplaatsen buitenshuis.

De Wmo zal onderzoek doen naar de medische noodzaak en of de rolstoel langdurig nodig is.

U kunt zich melden bij bij een medewerker van Samen Doen in Dalfsen van de gemeente Dalfsen als u zelf niet tot een oplossing van uw probleem kunt komen.

Sportrolstoel

Een sportrolstoel is een speciale rolstoel, geschikt om mee te sporten.

Meestal is de sportrolstoel een extra rolstoel naast uw gewone rolstoel. Maar er zijn ook rolstoelen die u zowel voor sport als in en om het huis kunt gebruiken.

De gemeente bekijkt en beoordeelt uw situatie uitvoerig wanneer u een sportrolstoel aanvraagt. Eén van de voorwaarden is dat u zonder sportrolstoel niet kunt sporten.

Rolstoel via gemeente of PGB

Ook voor een rolstoel via de Wmo geldt dat u keuzevrijheid heeft. U kunt een rolstoel krijgen via de gemeente (zorg in natura) maar u kunt ook zelf een rolstoel aanschaffen via een persoongebonden budget. Aan een pgb zitten voorwaarden verbonden.

Eigen bijdrage

Voor een rolstoel voor langdurig gebruik betaalt u geen eigen bijdrage. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hulpaanbod

Hulpmiddelen: rolstoel