Het speciaal onderwijs is er voor kinderen die begeleiding, zorg en aandacht nodig hebben die een gewone school niet kan bieden.

Clusters speciaal onderwijs

Het primair en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een handicap is verdeeld in 4 clusters.

  • Cluster 1: onderwijs aan kinderen die blind of slechtziend zijn.
  • Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden.
  • Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, kinderen die langdurig ziek zijn en kinderen met epilepsie.
  • Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsmoeilijkheden of psychiatrische problemen.

Sbo-scholen

Er zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) voor moeilijk lerende kinderen. Dit is officieel geen speciaal onderwijs, maar regulier onderwijs. Hier zitten kinderen met opvoedingsmoeilijkheden of een leerachterstand, en kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Kinderen op deze scholen mogen langer doen over dezelfde leerstof.

Deze sbo-scholen werken veel samen met gewone scholen.

Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT)

De Commissie Arrangeren en Toewijzing (CAT) kan benaderd worden voor advies en toetst of uw kind op zijn/haar plek is binnen het speciaal onderwijs. Leerlingen kunnen door de basisschool ter bespreking worden aangemeld bij de CAT Ouders dienen hiervoor toestemming te geven. School en ouders worden uitgenodigd voor de bespreking van de CAT. Tijdens de bespreking van leerlingen kan het gaan om de volgende vragen:

  • Advies over de onderwijsbehoefte die door een leerling in het reguliere basisonderwijs wordt getoond.
  • Verzoek om toelaatbaarheid voor het Speciaal Basisondewijs (SBO)
  • Verzoek om toelaatbaarheid tot het Speciaal Onderwijs (SO)

De school van herkomst en het CAT helpen u verder.

Vergelijk hulpaanbod