Menu

Participatieverklaring

Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u een handtekening zetten op de participatieverklaring. Kinderen onder de 18 jaar hoeven dit niet te doen. Ouderen die al pensioen (aow) krijgen, ook niet.

Workshops en handtekening zetten op de participatieverklaring

In één of meer workshops krijgt u uitleg over wat belangrijk is in Nederland, hoe we in Nederland met elkaar omgaan en waarom we dat zo doen. Maar ook krijgt u informatie over bijvoorbeeld gezondheid en over werken.

U zet daarna uw handtekening op de participatieverklaring. U verklaart dat u mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect heeft voor wat belangrijk is in Nederland.

Uitnodiging voor de workshops en ondertekening

U heeft 1 jaar om de workshop(s) te volgen en om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente.

U krijgt een brief waarin staat aan welke workshops u mee moet doen en waar en wanneer deze workshops zijn. Alleen als u hieraan meedoet, kunt u de handtekening op de participatieverklaring zetten.

Heeft u geen brief gehad maar moet u wel de participatieverklaring ondertekenen? Bel dan met de medewerker van het Samen Doen in Dalfsen loket via telefoonnummer 14 0529.

Meer informatie vindt u ook op www.inburgeren.nl.

Vergelijk hulpaanbod