Home
Contact
Professionals

Tegemoetkomingen

Mensen die ergens extra kosten voor moeten maken, kunnen recht hebben op een tegemoetkoming.

Wat is een tegemoetkoming?

Een tegemoetkoming is een bedrag dat u ontvangt ter compensatie voor bepaalde kosten. Bijvoorbeeld ziektekosten of schoolkosten.

Tegemoetkoming zorgkosten

De tegemoetkoming specifieke zorgkosten is een tegemoetkoming van de Belastingdienst. U krijgt deze automatisch als u aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt voor mensen met een laag inkomen die veel zorgkosten hebben afgetrokken van de belasting. U leest er meer over op de website van de Belastingdienst.

Tegemoetkoming chronisch zieken of gehandicapten

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Dalfsen. De tegemoetkoming is € 350,00 per persoon per jaar.

U behoort tot de ‘doelgroep chronisch ziek of gehandicapt’ als u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

 • u heeft een WIA/ Wajong/ WAO-uitkering ontvangen;
 • u heeft een WMO-voorziening en/of werkvoorziening Participatiewet;
 • u heeft een gehandicaptenparkeerkaart;
 • u bent langer dan 12 maanden onafgebroken opgenomen in een (voorheen) AWBZ of langdurige zorginstelling;
 • u heeft over het jaar van aanvraag en het jaar ervoor het wettelijk verplicht eigen risico volledig betaald;
 • voor u is een behandeling noodzakelijk voor participatie en voor die behandeling moet u de wettelijke eigen bijdrage zorgverzekering betalen.

De overige voorwaarden zijn dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Verder mag uw vermogen niet hoger zijn dan de vermogensbedragen zoals die in de Participatiewet worden genoemd.

Inkomensgrens en vermogensgrens

Bekijk het overzicht van 130% van de bijstandsnorm met ingang van 1 juli 2017.

De vermogensgrenzen zijn:

 • Alleenstaanden € 5940,00
 • Echtpaar/alleenstaande ouder € 11880,00

Heeft u een hoger vermogen dan dit bedrag, dan komt u niet in aanmerking voor een vergoeding. Alleen het vermogen in de eigen woning telt niet mee.

U kunt voor het aanvragen van dit bedrag het aanvraagformulier bijzondere bijstand nieuwe regelingen per 1 januari 2017 downloaden, invullen en opsturen naar:

Gemeente Dalfsen
T.a.v.: Maatschappelijke Ondersteuning
Postbus 35
7720 AA Dalfsen

U kunt het formulier ook inleveren bij de receptie op het gemeentehuis of bij één van de servicepunten.

Tegemoetkoming scholieren

Meerderjarige scholieren kunnen een tegemoetkoming krijgen uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos). De tegemoetkoming is een vergoeding voor schoolkosten, zoals de kosten van boeken, vervoerskosten en lesgeld. Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van het gezamenlijke inkomen van de ouders. De vergoeding is voor scholieren tussen de 18 en 30 jaar, die les volgen aan het:

 • voortgezet onderwijs;
 • volwassenenonderwijs;
 • voortgezet speciaal onderwijs.

De tegemoetkoming voor scholieren vraagt u aan bij DUO.

Scholieren boven de 18 met een beperking kunnen eventueel ook gebruik maken van de individuele studietoeslag.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een jaarlijks geldbedrag voor de kosten die arbeidsongeschikten hebben vanwege hun ziekte of beperking. U krijgt de tegemoetkoming automatisch van het UWV als u:

 • recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Meer informatie vindt u bij het UWV.

Geef uw mening over deze informatie

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult